Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


pondelok, 15. apríl

18:00 – 22:00 Goethe-Institut ,
Panenská 33, Bratislava

M. Hatala, P. Štětinová Goldflamová: Dva vorvane na dne

Účinkujú: Marián Hatala, Petra Štětinová Goldflamová, Arnošt Goldflam, Jiŕí Vondrák​

Kniha česko – slovenskej dvojice obsahuje 68 poetických, rýmovaných nonsensov, ktorými Marián Hatala voľne nadväzuje na ním zostavenú a z nemčiny preloženú antológiu Nočný spev sardinky v plechovke. DVA VORVANE NA DNE VANE sprostredkúvajú priam samopašnú literárnu a výtvarnú hru, v ktorej sa rúcajú všeobecne zaužívané predstavy o mimojazykových a jazykových súvislostiach. V ktorej platia iné príčiny a nastávajú iné následky. Podľa Hatalu a Štětinovej Goldflamovej je svet ľudí, zvierat či kvetín miestom pre množstvo absurdít, paradoxov a zdanlivých nezmyslov. Obaja ich odkrývajú so zmyslom pre humor a poéziu, pričom ich úsilie umocňuje nápadité grafické stvárnenie knihy.

Kniha vychádza v edícii DVAJAvJEDNOM vydavateľstva PETRUS.

Účinkujú: Marián Hatala, Petra Štětinová Goldflamová, Arnošt Goldflam, Jiŕí Vondrák