Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


streda, 24. apríl

17:00 – 20:00 Knihy LIC,
Námestie SNP 12, Bratislava

Poznámky pod čiarou: Literatúra na život a na smrť

Prvá séria diskusií #poznámkypodčiarou sa bude konať každú aprílovú stredu o 17:00 v Knihy LIC na Námestí SNP 12 v Bratislave.

Literárne informačné centrum v spolupráci s Ústav slovenskej literatúry SAVštartuje nový formát diskusií s mladými profesionálmi, ktorí sa venujú teórii literatúry, literárnej kritike či majú iné skúsenosti s rôznymi aspektami literárneho života.

Prvá séria diskusií #poznámkypodčiarou sa bude konať každú aprílovú stredu o 17:00 v Knihy LIC na Námestí SNP 12 v Bratislave.

Daniel Domorák vyštudoval slovakistiku a germanistiku na Trnavskej univerzite. Práve dokončuje doktorandské štúdium na Ústave slovenskej literatúry SAV. Vo svojej dizertačnej práci sa venuje rekonfigurácii existenciálnej prózy v slovenskej literatúre 20. storočia. Príďte zistiť, či dokáže odpovedať na základnú otázku existencie: či by sa Sartre, Heidegger a Patočka nudili pri čítaní Švantnera.

Vstup voľný.