Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


streda, 27. marec

15:00 – 18:00 Mestská knižnica,
Kapucínska 1, Bratislava

Komentované čítanie

Ján Zambor: Stavebnosť básne. Marián Milčák: Tesarekt

Literárne podujatie v duchu komentovaného čítania k textom Jána Zambora a Mariána Milčáka, odborný komentár: Jana Juhásová a Ladislav Šimon.