Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


utorok, 26. február

18:00 – 22:00 Goethe-Institut ,
Panenská 33, Bratislava

Søren Kierkegaard: Choroba na smrť

​Kierkegaardova kniha o zúfalstve s prekladateľom Petrom Šajdom a germanistom Milanom Žitným.

Kierkegaardova kniha o zúfalstve chce čitateľovi zasiahnuť do života. Chce sa ho dotknúť na citlivom mieste, vyrušiť a vyprovokovať ho. Filozof pred­stavuje zúfalstvo ako chorobu ducha a tvrdí, že je oveľa rozšírenejšie, než si myslíme. Zúfalstvo je stav vnútornej nerovnováhy a nezmyselnos­ti, stav, v ktorom človek nie je sám sebou. Kierkegaard predstavuje široké spek­trum podôb zúfalstva: ukazuje, ako človek nechce byť sám sebou alebo ako chce byť sám sebou nezmyselným spôsobom. Priznať si vlastné zúfalstvo je prvým krokom k tomu, aby sme sa mu vzopreli a pre­konali ho. Kniha bola preložená do mnohých jazykov a zaz­namenala svetový ohlas.

Hostia: prekladateľ Peter Šajda a germanista Milan Žitný. Organizujeme v spolupráci s vydavateľstvom Premedia.