Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


utorok, 19. február

18:00 – 21:00 Goethe-Institut ,
Panenská 33, Bratislava

Prezentácia knihy: Georg Simmel: O Rembrandtovi

Simmelova esej o Rembrandtovi po prvý raz v slovenčine.

Georg Simmel (1858 – 1918) patrí medzi zakladateľské osobnosti modernej sociológie a zvlášť sociológie kultúry. Vo svojej knihe si kladie zásadné otázky, ktoré sú však dnes už len v pozadí sociologických analýz, ak sa vôbec kladú. Napríklad: Čo skutočne vidíme v umeleckom diele? Čo nám hovorí Rembrandtovo dielo o ľudskej prirodzenosti alebo podstate? V čom spočíva jedinečnosť autorovho prínosu? Jeho brilantná interpretačná štúdia patrí k majstrovským textom filozofie a sociológie umenia.