Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


štvrtok, 6. december

18:00 – 19:00 KC Dunaj,
Nedbalova 453/3, Bratislava

Literárny klub v KC Dunaj: Nepokoj Fernanda Pessou

O knihe portugalského autora Fernanda Pessou Kniha nepokoja budú diskutovať: Alcides Murtinheira (autor predslovu k slov.vydaniu knihy), Barbora Kráľová (šéfredaktorka pre beletriu vo vydavateľstve IKAR) a Lucia Halová (prekladateľka). Moderuje: Rudi Rus Úryvky prečíta: Ivo Gogál

Kniha nepokoja od portugalského autora Fernanda Pessou vlastne ani nie je klasická kniha. Skladá sa z krátkych či dlhších úvah, nemá dej, nemá začiatok ani koniec, zostáva navždy nedokončenou zbierkou fragmentov. Je ako bludisko mysle, ktorá k nám prehovára o veciach dôverne známych i veciach, ktoré sa nám iba prisnili na prchavý okamih. Môžeme sa do nej začítať, kdekoľvek chceme, a rovnako z nej aj vyjsť. Každý fragment funguje sám osebe, či má dva riadky alebo štyri strany. Striedajú sa v nej poetické opisy západu slnka s hlbokými úvahami o absurdnosti bytia či (vtipné) mikropríbehy zo života účtovníckej kancelárie. Do jedného celku ich spája azda iba existencialistický, občas až pesimistický nádych (hoci sám autor tvrdí: „Nie som pesimista, som smutný.“) a jedinečný punc Pessoovho ducha.

Rozsiahly výber z tohto kultového diela, známeho po celom svete, vychádza prvýkrát v slovenskom preklade, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Nezmeškajte jeho uvedenie v galérii KC DUNAJ!

O knihe budú diskutovať: Alcides Murtinheira (autor predslovu k slov.vydaniu knihy), Barbora Kráľová (šéfredaktorka pre beletriu vo vydavateľstve IKAR) a Lucia Halová (prekladateľka)

Čestnou hostkou bude portugalská veľvyslankyňa: Anna Maria Coelho Ribeiro da Silva

Moderuje: Rudi Rus
Úryvky prečíta: Ivo Gogál