Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


štvrtok, 8. november

19:00 – 22:00 Artforum Košice,
Mlynská 4, Košice

Jana Bodnárová v košickom Artfore

Pozývame vás na autorské čítanie a autogramiádu spisovateľky a poetky Jany Bodnárovej pri príležitosti prezentácie jej novej knihy NOCturná. Večer sa uskutoční vo štvrtok 8. novembra od 19:00 v košickom kníhkupectve Artforum. Moderuje Marta Součková.

Jana Bodnárová sa narodila v roku 1950. V rokoch 1965–1968 sa vzdelávala na Strednej všeobecnovzdelávacej škole v Liptovskom Mikuláši. V rokoch študovala 1968 – 1976 dejiny umenia (začas aj knihovedu a latinčinu) na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Po štúdiach pracovala viac ako desať rokov ako pamiatkárka pri záchrane umelecko-historických pamiatok v Prešove a písala články a štúdie o súčasnom výtvarnom umení.
Od začiatku 90. rokov sa venuje takmer výlučne literárnej činnosti. Popri publikovaní nových kníh próz, tvorby pre deti, rozhlasových hier a televíznych scenárov, sa od polovice 90. rokov venuje tvorbe a prezentácie video performancií v domácich galériach a experimentálnych divadelných scénach, ako aj v zahraničí (Lux centre Londýn 1998, Centrum kultúry Lodž 1998, Balász Béla Stúdió Budapešť 1999, Zamek Ujazdowski Varšava 1999, Medzinárodný festival ženské video Nový Sad 2000).
Medzi jej tvorbou nájdeme desiatky kníh beletrie, poézie, príbehov pre deti a mládež.

Marta Součková sa narodlila v roku 1963 a pôsobila ako jazyková redaktorka a ako redaktorka v denníku Smena, neskôr pracovala ako členka Aktívu mladej kritiky v Ústave umeleckej kritiky a divadelnej dokumentácie.
Od roku 1990 vyučuje na Inštitúte slovakistiky, všeobecnej jazykovedy a masmediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej Univerzity v Prešove, kde od roku 2006 pôsobí na Katedre slovenskej literatúry a literárnej vedy. Venuje sa literárnej kritike, slovenskej medzivojnovej literatúre a literatúre po roku 1989.