Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


nedeľa, 18. november

21:00 – 23:00 A4 - priestor súčasnej kultúry,
Karpatská 2 (YMCA), Bratislava

Michal Tallo: Δ (krst knihy)

Srdečne pozývame na bratislavský krst novej básnickej knihy Michala Talla ∆, ktorý je súčasťou programu XIII. multižánrového festivalu časopisu Vlna - Vlna naživo 2018. Moderuje Mária Ferenčuhová. Afterparty: Nada El

V básnickej novele Michala Talla ∆ sa celý svet stáva metaforou turbulentných ľúbostných vzťahov: počnúc evolúciou živočíšnych druhov až po zánik živých jazykov. Po kontrolovaných, chladne komentovaných emóciách z prvej knihy Tallo prichádza s rezignáciou na odstup. Jeho jazyk už nie je tlmivým roztokom, ale materiálom, z ktorého svety povstávajú a následne sa pod jeho váhou rúcajú.

Knižná edícia časopisu Vlna | Farebná kolekcia zväzok XXVIII: modrá