Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


utorok, 16. október

17:00 – 18:00 Malokarpatská knižnica,
Holubyho ulica, Pezinok

Ferdinand Písecký - pobočník generála Milana Rastislava Štefánika

Pri príležitosti 100. výročia vzniku ČSR Vás pozýva Malokarpatská knižnica v Pezinku v spolupráci s Múzeom Ľ. Štúra v Modre na prednášku Mgr. Kataríny Hýllovej o Ferdinandovi Píseckom, pobočníkovi M. R. Štefánika a významnej osobnosti našich regionálnych dejín.

Podujatie sa uskutoční 16. októbra 2018 o 17.00 hod. v čitárni Malokarpatskej knižnice v Pezinku.