Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


utorok, 16. október

18:00 – 21:00 Goethe-Institut ,
Panenská 33, Bratislava

Robert Roth číta Kafkovu Premenu

​O preklade rozpráva Milan Žitný. „Keď sa Gregor Samsa jedného rána prebudil z nepokojných snov, zistil, že sa v posteli premenil na akýsi príšerný hmyz“. Touto vetou sa začína slávna novela Premena z roku 1912. Pri príležitosti projektu Premena VR: Kafka vo virtuálnej realite bude herec Robert Roth čítať ukážky z kultovej prózy.

Milan Žitný patrí k najvýznamnejším slovenským germanistom a prekladateľom. Napísal viacero monografií a odborných štúdií. Prekladá z nemčiny a severských jazykov. Okrem Franza Kafku preložil aj diela J. W. Goetheho, Friedricha Schlegela, Sørena Kierkegaarda či Jürgena Habermasa. Zaoberá sa aj výskumom dejín umeleckého prekladu.

Robert Roth patrí k najvýraznejším slovenským činoherným hercom. Pôsobí v Slovenskom národnom divadle.

Moderuje Michal Hvorecký. Vstup voľný.

Podujatie je súčasťou VR inštalácie PremenaVR

Registrácia na oba časy (18:00 a 19:30)