Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


utorok, 22. máj

19:00 – 20:00 Artforum, Bratislava,
Kozia 20, Bratislava

Marína Zavacká: Ľudácka prevýchova

Srdečne Vás pozývame na prezentáciu výnimočnej knihy historičky Maríny Zavackej, ktorá vychádza zo záznamov Márie Janšákovej a skrz osud jednej ženy, jej rodiny a spoluväzňov dokumentuje, ako politika Slovenského štátu zasiahla do životov ľudí, aké nástroje a rétoriku využívala. Knihu predstaví Marína Zavacká a redaktor knihy Fedor Blaščák, ukážky prečíta Henrieta Mičkovicová.

Monografia významnej slovenskej historičky, ktorá sa venuje dejinám propagandy a budovania režimových lojalít v 20. storočí, vznikla na pôde Slovenskej akadémie vied, je doplnená množstvom poznámok, obrazových dokumentov a fotografií, no číta sa ako román a je dôležitým príspevkom k diskusii o skutočnej povahe Slovenského štátu.


Mária Janšáková mala z ľudáckeho hľadiska priam vzorový životopis. Bola Slovenka, katolíčka, starostlivá matka a svoje nadpriemerné vzdelanie využívala na podporu manželovej kariéry a pri sociálnej a osvetovej činnosti. Na jeseň roku 1939 sa však ocitla na samotke v Ilave ako politická väzenkyňa. Na slamníku priamo na hlinenej dlážke, bez liekov, bez súdu, bez možnosti obhajoby, zbavená svojich práv. Dôvod jej zaistenia nepoznal ani policajný vyšetrovateľ. Odporučil jej len „niečo priznať“, aby mala nižší trest.


Po prepustení sa rozhodla z traumatizujúceho pobytu vo väzení „vypísať“. Tak vznikol vyše osemdesiatstranový text s názvom Cela číslo 20, ktorý v predkladanej knihe doplnila o poučený komentár historička Marína Zavacká. Autorka spolupracovala s filozofom a kurátorom Fedorom Blaščákom.