Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


štvrtok, 26. apríl

15:00 – 19:00 Katedra slovenského jazyka a literatúry ,
Gondova 2, Bratislava

Grilovačka slovakistov

Študenti všetkých katedier, SPOJTE SA! Katedra slovenského jazyka v spolupráci so Študentskou časťou Akademického senátu FiFUK s podporou vedenia FiFUK pozýva všetkých študentov na GRILOVAČKU SLOVAKISTOV, ktorá sa uskutoční 26. apríla v Átriu Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2. Grilovačka slovakistov Ti ponúka možnosť spoznať zaujímavé osobnosti z rôznych katedier FiFUK ako ľudí, ktorí majú zlozvyky, doma nosia tepláky a počúvajú svoju obľúbenú hudbu presne tak ako Ty. Našich hostí si budú v rámci krátkych interview grilovať šikovní študenti slovenčiny, ktorí Ti dokážu, že to so slovenčinou naozaj vedia!

Môžeš sa tešiť na:
prof. Juraja Dolníka (Katedra slovenského jazyka)
doc. Jozefa Tancera (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky)
doc. Vladimíra Zvaru (Katedra muzikológie)
doc. Vincenta Múcsku (Katedra všeobecných dejín)
dr. Sašu Vojtechovú Poklač (Katedra slovanských filológií)
dr. Gabrielu Herényiovú (Katedra psychológie)
Dana Madarása (vedúci študijného oddelenia)
Adelu Vinczeovú (moderátorka)

Hlavný program bude obohatený týmito umeleckými kúskami:
Hra na fujaru – Ján Adámek
Angelika Klobušická a Tomáš Eštok - prednes básne Edgara Alana Poea a jej preklad do vychodňarčiny (Katedra anglistiky a amerikanistiky)
Ester Šabík – výstava fotografií (Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií)
Matej Blaho – hra na gitare (Katedra muzikológie)

Interview budú viesť študenti z KSJ:
Stella Ondrejčiková (2boSL)
Jana Naništová (1moSL)
Lenka Sklenárová (1moSL)
Richard Bartal (2moSL)
Albert Lučanský (2muHISL)

Okrem toho si môžeš zobnúť z chlebíčkov, koláčikov a množstva iného úplne zadarmo.
Podrobný časový harmonogram zverejníme čoskoro.
Príď na Grilovačku slovakistov a zaži skvelé medzikatedrové poobedie :)