Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


streda, 14. marec

19:00 – 21:00 Kabinet pomalosti,
Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava

Skúmať súčasnú slovenčinu - rozhovor s Luciou Molnár Satinskou

Lucia Molnár Satinská pôsobí v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV. Venuje sa viacjazyčnosti na Slovensku, jazykovej krajine i politike či rodovej citlivosti. Popularizuje jazykovedu, slovenčinu, ale aj maďarčinu a ďalšie menšinové jazyky.

,,Súčasná slovenčina sa podľa mňa vyvíja úplne primerane ako každý iný európsky jazyk. Je to najmä preto, lebo sa používa v mnohých sférach, či už je to vo vede, v umení, školstve. Každoročne je čoraz viac kníh napísaných po slovensky a vzniká čoraz viac textov v slovenčine. Nemusíme sa báť, že by slovenčina zanikala, alebo nejako upadala," povedala Lucia pre portál Veda na dosah.