Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


štvrtok, 15. február

19:00 – 20:00 HalmiSpace,
Hlavná 21, Košice

Filozoom #9: Koniec postmoderny v dielach Michela Houellebecqa

Srdečne pozývame na prvý Filozoom v roku 2018, témou ktorého bude ,,Koniec postmoderny" v dielach Michela Houellebecqa. Touto témou nás bude sprevádzať Dominik Petruška. ,,Musíš túžiť, musíš byť príťažlivý, musíš bojovať v súťaži v bitke v živote sveta? Ak prestaneš, neexistuješ?“ Život vo svete postmoderny a čo ďalej...

Diskusný formát Filozoom prebieha pravidelne, raz za mesiac a otvára spoločný dialóg na rôzne témy, ktoré spája spoločný menovateľ: reflexívny filozofický pohľad na danú problematiku.