Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


štvrtok, 22. február

18:00 – 20:00 Goethe-Institut ,
Panenská 33, Bratislava

W. G. Sebald: Vysťahovalci (čítanie a diskusia)

Štvoricu silných ľudských príbehov z knihy W. G. Sebalda Vysťahovalci spája nielen téma exilu, zapríčineného turbulentnými dejinnými pohybmi 20. storočia, ale predovšetkým hlboký záujem o ľudskú pamäť a vzťah, ktorý vytvára medzi človekom a miestom. Zároveň sa v nich naplno rozvíja výrazný autorský štýl, balansujúci na pomedzí memoárovej prózy, cestopisu a fotografickej eseje, ktorým si nemecký spisovateľ získal ešte pred svojou tragickou smrťou v roku 2001 pevné miesto v kánone modernej svetovej literatúry. Večer s prekladateľom Milanom Žitným moderuje Peter Zajac.

Organizujeme v spolupráci s vydavateľstvom BRAK. Podujatie sa koná v slovenčine.