Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


štvrtok, 7. december

16:30 – 18:00 kaviareň hotela Devín,
Riečna ul. č.4., Bratislava

Prezentácia knihy Michala Macháčka Gustáv Husák

Klub Nového slova, Inštitút ASA (analýzy, stratégie, alternatívy) v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Nakladateľstvom Vyšehrad Vás pozýva na besedu a predstavenie knihy Mgr. Michala Macháčka Ph.D. na tému Gustáv Husák očami Moskvy. Husákova biografia českého historika Michala Macháčka sleduje dlhú kariéru posledného prezidenta socialistického Československa. Vychádza z výskumu doteraz neznámych prameňov z českých, slovenských a ruských archívov i materiálov z rodinného archívu.Besedu autora a jeho hostí Viliama Plevzu, Róberta Letza a Oskara Krejčího moderuje Martin Muránsky

Na podujatí sa uskutoční aj prezentácia kníh Nakladateľstva Vyšehrad za účasti riaditeľa Ing. Pravomila Nováka. Na podujatí sa uskutoční aj prezentácia kníh Nakladateľstva Vyšehrad za účasti riaditeľa Ing. Pravomila Nováka.