Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


pondelok, 22. jún

12:00 – 6. júl 16:46 Kino Úsmev,
Kasárenské námestie 1, Košice

Open Call 2020 – Literatúra a Film: literárna rezidencia

Deadline na zaslanie prihlášok: 6. júl 2020

V Kine Úsmev od jeho znovuotvorenia postupne budujeme Centrum audiovizuálnej kultúry pre podporu pôvodnej tvorby, produkcie a výskumu v Košiciach v oblasti filmu, ale aj v súvisiacich odvetviach, ako je písanie pre film a inú audiovizuálnu tvorbu. Písanie pre film chápeme široko – od scenárov až po samostatné literárne texty (poézia, próza, lit. eseje), ktoré majú potenciál slúžiť ako predloha pre audiovizuálnu tvorbu alebo sa jej inak dotýkajú. Preto sme v Kine Úsmev okrem rezidencií zameraných na audiovizuálnu tvorbu začali v r. 2019 hostiť aj literárne rezidencie: texty, ktoré počas týchto rezidencií vzniknú, budú o.i. archivované v Centre audiovizuálnej kultúry v databáze literárnych textov, na ktoré audiovizuálni tvorcovia môžu nadväzovať počas svojich tvorivých pobytov alebo spoluprác s Centrom audiovizuálnej kultúry. (Autorky a autori však nie sú v publikovaní textov obmedzení, s uvedením odkazu na ich tvorbu počas rezidencie v Kine Úsmev).