Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


štvrtok, 13. jún

19:00 – 22:00 Artforum, Bratislava,
Kozia 20, Bratislava

Dejiny kontroverzného Slovakštátu - Alexander Mach a Jozef Tiso

V marci roku 1939 sa sformoval prvý Slovenský štát. Po 80 rokoch na toto ťaživé obdobie nadväzujú historici Anton Hruboň a James Mace Ward dvomi dôležitými knihami - jednou o Alexandrovi Machovi, druhou o Jozefovi Tisovi. Vo štvrtok 13. júna o 19.00 h budeme o tejto téme diskutovať v Artfore na Kozej priamo s jedným z autorov - Antonom Hruboňom a s odborníkom na toto obdobie slovenských dejín - Jakubom Drábikom z Historického ústavu SAV.

Do pomyselného dialógu postavíme dve knihy a dva odlišné pohľady historikov.

James Mace Ward vo svojom diele podáva komplexný obraz Jozefa Tisa, jednej z najrozporuplnejších postáv európskych dejín 20. storočia, z inej ako slovenskej perspektívy.

Zaoberá sa jeho rokmi štúdia za kňaza rímskokatolíckej cirkvi, vstupom na politickú dráhu, angažovanosťou na úrovni československej politiky až po funkciu hlavy Slovenského štátu. Nevyhýba sa ani najkontroverznejším kapitolám Tisovho života – jeho vojnovému spojenectvu s nacistickým Nemeckom a zodpovednosti za vyvlastnenie, deportácie a napokon aj zavraždenie slovenských židov.

Zachytáva Tisa ako človeka presvedčeného o poslaní katolicizmu, vášnivého nacionalistu a chladne uvažujúceho politika, odhodlaného chrániť svoju reputáciu aj manévrovací priestor.

Anton Hruboň zasa podáva výsledok svojho dlhoročného výskumu v slovenských, českých a nemeckých archívoch a predstavuje Alexandra Macha v celej šírke jeho dynamicky sa vyvíjajúcej osobnosti. Pre jedných bol charizmatický rečník a apoštol prvého slovenského štátu v dejinách, pre druhých fašista, Hitlerova pravá ruka na Slovensku a architekt holokaustu slovenských Židov.

Machov príbeh v piatich kapitolách zachytáva spletité osudy človeka a politika, ktoré akoby v kocke zhŕňali príbeh celej slovenskej spoločnosti v 20. storočí: zhmotňuje úsilie o vlastnú spoločenskú a národnú emancipáciu, pozitívnu i ničivú tvár nacionalizmu, zapálený entuziazmus za ideál, ale aj hrubé previnenie sa voči základným princípom kresťanskej a ľudskej morálky.

Je dôležité poznať a dokázať priamo pomenovať aj tienisté stránky histórie. Príďte sa preto o otázkach extrémneho nacionalizmu, náboženstva, či kolaborácie porozprávať s historikmi a vypočuť si ich názory.