Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


streda, 22. máj

10:00 – 13:00 Malokarpatská knižnica,
Holubyho ulica, Pezinok

Maľovaná abeceda 2019

Srdečne pozývame žiakov pezinských a modranských škôl (a bezprostredného okolia) na III. ročník súťaže v prednese poézie Maľovaná abeceda, ktorú vyhlasujeme v rámci medzinárodného festivalu poézie Feliber Poetry.

Súťaž sa bude konať 22. mája 2019 o 10:00 hod. v Malokarpatskej knižnici na Holubyho 5 v Pezinku.

Podmienky súťaže:
- zúčastniť sa môžu žiaci pezinských a modranských základných a základných umeleckých škôl a žiaci gymnázií po kvartu (t.j. 9. ročník ZŠ)
- z kapacitných dôvodov by sme Vás chceli poprosiť, aby ste pri prihlasovaní žiakov do súťaže dodržali maximálne počty nasledovne:
pre školy s väčšími triedami platí počet 5 žiakov za školu
pre školy s menšími triedami platí počet 3 žiaci za školu (za školy s menšími triedami považujeme Jolly Homeschool, Spojená škola v Pezinku, ŠZŠ v Modre a základné umelecké školy)
- výber prednášaných diel je ľubovoľný, rozsah básní by mal zodpovedať vekovej kategórii či možnostiam žiakov
- je potrebné uvádzať autora aj celý názov básne
- vyplnené prihlášky nám, prosím, posielajte do 10. mája 2019 na adresu detske.odd@kniznicapezinok.sk alebo prineste vyplnené osobne (prihlášku nájdete na webovej stránke knižnice https://kniznicapezinok.sk/).

V prípade otázok nám môžete odpísať na detske.odd@kniznicapezinok.skalebo zavolať na 0907 971 927.

Tešíme sa na Vás a Vašich žiakov.