Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


štvrtok, 25. apríl

18:00 – 22:00 Goethe-Institut ,
Panenská 33, Bratislava

Thea Dorn: Nemci, nie Mumáci

Thea Dorn (1970) študovala filozofiu a divadelnú vedu vo Frankfurte, Viedni a Berlíne. Píše romány (naposledy Die Unglückseligen), divadelné hry, scenáre a eseje. Od marca 2017 je stálou členkou Literárneho kvarteta. Thea Dorn žije v Berlíne.

Vo svojej eseji Deutsch, nicht dumpf - ein Leitfaden für aufgeklärte Patrioten (Nemci, nie mumáci - návod pre osvietených patriotov) Thea Dorn osvetľuje kultúrnu identitu Nemcov a načrtáva obraz osvieteného vlastnectva. Varuje predtým, aby sa vlastenectvo prenechalo extrémnej pravici. Thea Dorn sa v eseji úspešne vyrovnáva s nemeckým národným povedomím bez toho, aby sa priblížila populistom.

S Theou Dorn sa bude rozprávať Michal Hvorecký.