Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete


štvrtok, 25. apríl

19:30 – 22:00 Veľké koncertné štúdio Slovenského rozhlasu,
Mýtna 1, Bratislava

LiteraTúra: Čo robí štát pre zviditeľnenie svojej národnej literatúry v zahraničí?

V rámci Litera Festu je pripravená odborná česko-slovenská diskusia, ktorá bude komentovať zahraničný marketing literatúr malých národov.

Ako vyviezť českých a slovenských autorov za hranice? Je potrebná štátna dotácia na zahraničné preklady? Ako pracovať s dopytom po našich literatúrach zo strany zahraničných vydavateľstiev? Zákutiami problematiky vás budú sprevádzať hostia: Martin Krafl, Jozef Kovalčik a Miroslava Vallová, ktorí túto agendu majú v popise práce. Záznam diskusie bude odvysielaný v Rádiu Devín.

Moderátor: Radoslav Passia
Hostia:
Martin Krafl – programový koordinátor projektu Lipsko 2019
Jozef Kovalčik – riaditeľ Fondu na podporu umenia
Miroslava Vallová – riaditeľka Literárneho informačného centra