Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

Knižné ochutnávky

Marína Zavacká: Ľudácka prevýchova

Výnimočná monografia historičky Maríny Zavackej o osude jednej výnimočnej ženy za Slovenského štátu.

Správy

Meir Shalev: Keď nepíšem, rozosmievam svoju priateľku

Ozzyho rozhovor s jeho obľúbeným izraelským autorom.

Knižné ochutnávky

Poviedka mesiaca apríl: Ivana Myšková - Závěs

Poviedka mesiaca je zo zbierky Bílá zvířata jsou velmi často hluchá českej prozaičky Ivany Myškovej, nominovanej na cenu Litera za prózu.

Najnovšie články