Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Všetky jeho svety

Základnou konštantou ľudského života je nezvratnosť času, neschopnosť vrátiť uplynuté udalosti. Úvahy nad témou možnej nápravy minulosti patria zároveň medzi časté námety literatúry, pretože aspoň prostredníctvom jazyka je takto možné vykonať určitú katarziu. Kniha Všetky jeho svety modeluje práve situáciu, v ktorej sa podarí prekonať bariéru nezvratnosti, no neuvedomelé dôsledky konania doženú postavy aj v paralelných svetoch.

Juraj Kováčik dosiahol pozoruhodný úspech v nominácii Anasoft litery svojím minuloročným titulom V panoramatickom kine (Slovart 2018), zbierku poviedok „o láske a smrti“, ktoré sa „odohrávajú v rôznych časoch a krajinách Európy“. Posun k románu umožnil autorovi hlbší ponor do jednej témy a na preskúmanie správania postáv využil prvok fantastiky. Nejde však o žiadnu vedeckú fantastiku v užšom slova zmysle. Presun hlavnej postavy do paralelných vesmírov nie je v jadre rozprávania, slúži len svojmu presne vymedzenému účelu, podobne ako auto slúži na premiestnene medzi dvomi vzdialenými miestami.


Všetky jeho svety sú predovšetkým introspektívnou prózou, veľký priestor je venovaný skúmaniu psychiky hlavnej postavy, jej (ne)schopnosti spracovať emócie, vyrovnávaniu sa so stratou blízkej osoby. Andrej je teoretický fyzik skúmajúci paralelné vesmíry a v okamihu, keď tragicky ublíži svojej láske podnikne cestu do iného sveta, aby svoj skutok odčinil. Minimálne taký je jeho zámer, no v iných svetoch sa udalosti vyvíjajú čo i len mierne odlišne a tieto rozdiely spôsobujú vo výsledku značné posuny. Vzhľadom na koncentráciu na duševný svet postáv plynie dej pomerne pomaly, autor text doplnil aj esejistickými prvkami, aby prehĺbil úvahy postáv o svete, v akom žijú.


Andrej na svojich cestách po paralelných svetoch stretáva tie isté postavy v mierne pozmenených úlohách a vždy stretne aj svoju lásku. Je to však naozaj tá istá osoba, ktorú miluje? Sú jej spomienky totožné na osobu Andreja alebo sa vzťahujú na iného človeka? Nesie Andrej zodpovednosť za zlé skutky vo všetkých jeho svetoch alebo len v tom, v ktorom sa pôvodne narodil? Nie je jeho únik do paralelného sveta len žalostná neschopnosť čeliť realite? Juraj Kováčik napísal knihu mnohých otázok a nie je veru jednoduché na nich nájsť odpoveď. Dôležité je ale mať schopnosť klásť si ich, pretože vhodne položená otázka rezonuje ešte dlho po jej zaznení, podobne ako kvalitná literatúra.


Juraj Kováčik: Všetky jeho svety

Slovart 2019

224 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Všetky jeho svety

Všetky jeho svety

Juraj Kováčik

Andrej Kľučinský je teoretický fyzik a vďaka skúmaniu paralelných vesmírov sa mu podarí nájsť spôsob, ako napraviť chyby, ktorých sa dopustil a znovu nájsť lásku, o ktorú prišiel. Dokáže to? Má vôbec šancu uspieť? Dovolia mu bohovia, osud, alebo vesmír, aby znovu získal ženu, ktorú už raz vlastnou vinou stratil?

Kúpiť za 10,16 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.