Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Príbeh včiel

V posledných rokoch sa s početnými klimatickými zmenami na Zemi zároveň šíri aj osveta, ktorá na dané javy upozorňuje. Má silnejúci charakter, napokon aj samotné premeny napredujú s rastúcou tendenciou. Jedna z týchto zmien sa týka aj včiel, ktorým hrozí vyhynutie a s ním následne aj vyhynutie celého ľudstva. Nórska spisovateľka Maja Lunde sa im preto rozhodla naplno venovať vo svojom románe Príbeh včiel.

Dielom nás sprevádza trojica postáv so samostatnými dejovými líniami. Postavy totiž žijú na troch rôznych miestach a v troch časových obdobiach a ich život sa neustále pohybuje okolo včiel.

Román otvára mladá Číňanka Tao, žijúca na sklonku 21. storočia, keď sú včely iba prázdny pojem. Na ich existenciu si totiž nepamätá, vyhynuli dávno predtým, než sa narodila. Inteligenciou a rozhodnosťou oplývajúca Tao pôsobí ako opeľovačka, a tak dennodenne berie do rúk nádobku s peľom a lezie na stromy, aby tak plnila úlohu, ktorá v minulosti patrila práve okrídlenému hmyzu. ,,Natiahla som sa čo najďalej, no aj tak som nedočiahla na najvyšší kvet. Už som sa takmer vzdala, no vedela som, že ma za to môžu potrestať, a tak som skúsila ešte raz. Ak sme minuli peľ rýchlo, znížili nám mzdu. A zrazili nám, aj keď sme minuli málo.“ (s. 8) Príbeh Tao patrí v knihe k tým najzaujímavejším. Je pohľadom do budúcnosti, nie až takej vzdialenej, ktorá sa pre nás môže stať mementom toho, ako ďaleko môže ignorancia a bezohľadnosť človeka vo vzťahu k prírode zájsť.

Z príbehu Williama, ďalšej z postáv, sa dozvedáme o histórii včelích domovov – úľov. ,,Včely vylietali z úľa a vracali sa, na tom nebolo nič prekvapujúce. Zbierali peľ a nektár, ten potom spracúvali na med, peľ bol určený pre larvy. Bola to starostlivá, mierumilovná činnosť, systematická, inštinktívna, dedične podmienená. Všetky včely boli súrodenci, pretože kráľovná bola matka všetkých, boli ňou stvorené, no neboli podriadené jej, ale celku.“ (s. 134) Sledujeme jeho podrobné skúmanie včelieho života, pozorovanie a potom prepracované náčrty úľov, ktoré sa mu zdajú natoľko pokrokové, že si ich plánuje dať patentovať. Niekedy sa však ani poctivá práca nezaobíde bez sklamania a rozčarovania, najmä ak ju William vytvára v dobe, ktorá prekypuje vynálezmi a zlepšeniami po celom svete.

Tretia časť príbehu patrí Georgovi, chovateľovi včiel v roku 2007. Vyznačuje sa nielen húževnatosťou, ale aj kalkulovaním – vlastnosťou patriacou tomu, kto s včelami migruje po Amerike, aby zabezpečil opelenie rastlín aj na odľahlejších miestach. Práve on nás zoznamuje so syndrómom kolapsu včelstiev. S tragédiou, ktorá postihla v tom čase nielen jeho chovnú stanicu. Záchrana včiel sa začína v tejto chvíli.

Príbeh včiel je pozoruhodnou a pútavou knihou. Jednotlivé dejové línie sú poprepájané motívmi, ako je pracovitosť a usilovnosť, ale aj rodina, čo odkazuje na včelu a jej charakteristické vlastnosti. Rodina drží pokope podobne ako včelia rodina v úli, ak sa z nej vytratí hoci len jeden článok, naruší sa jej prirodzené fungovanie a nastane rozpad spoločenstva. Dávkovanie informácií po troškách prispieva v diele ku komplexnému pochopeniu včiel a ich spolunažívania s ľuďmi. Autorka pracuje s niekoľkými knižnými zdrojmi, ako z histórie, tak aj zo súčasnosti. Robí tak dielo dôveryhodným. Na začiatku knihy rozlišujeme tri samostatné dejové línie, ktoré navzájom spolu nesúvisia (ak neberieme do úvahy spoločného menovateľa príbehu – včely). Záver knihy ich však prekvapivo spojí. Prínos spisovateľky spočíva najmä v priblížení života včiel čitateľsky zaujímavým spôsobom (obsah dopĺňajú ilustrácie a prepracovaný vizuál knihy). Okrem jej práce s faktami stojí za zmienku aj nenásilné a nevtieravé poukazovanie na fenomén súvisiaci s ich prípadným vyhynutím. Práve takto by sa malo poukazovať na klimatické zmeny a ich dôsledky. Formou príbehu bez zbytočného pátosu, nariadení či vyhrážok.


Maja Lunde: Príbeh včiel

Slovart, 2018

Preklad: Jarmila CihováZobraziť diskusiu (0)

Príbeh včiel

Príbeh včiel

Lunde Maja

Nórska spisovateľka Maja Lunde vo svojom mimoriadne úspešnom románe sleduje osudy troch generácií včelárov a na pozadí celosvetovej ekologickej krízy spriada pútavý príbeh o ich vzťahu nielen ku včelám a k prírode, ale aj k rodine. William je melancholický biológ a obchodník s osivom v Anglicku v roku 1852.

Kúpiť za 14,20 €

Podobný obsah

Salman Rushdie: ​Quijote

Recenzie

Salman Rushdie: ​Quijote

Indického spisovateľa Salmana Rushdieho pozná svet najmä ako človeka, nad ktorým vyhlásil Rúholláh Chomejní fatvu a tým ho odsúdil na smrť. Dôvodom bol Rushdieho štvrtý román Satanské verše. Cena za jeho hlavu sa v roku 2016 vyšplhala na štyri milióny dolárov. Trocha menej ľudí pozná Salmana Rushdieho ako veľkého mága slova. Jeho najznámejšou knihou sú Deti polnoci, vydané v roku 1981. Quijote, alúzia na Cervantesov slávny román, je zatiaľ poslednou Rushdieho knihou.

Mohlo sa to takto stať?

Recenzie

Mohlo sa to takto stať?

Devätnásteho februára uplynie päť rokov, odkedy Umberto Eco dopísal knihu svojho života. Za 35 rokov svojej spisovateľskej dráhy po sebe zanechal mnoho esejí, prednášok a pod., ale len sedem románov. Asi najznámejší z nich je hneď ten prvý ‒ historicko-filozofická detektívka s názvom Meno ruže. Sám Eco o nej neskôr povedal, že táto kniha je jeho „prekliatie“, lebo je veľká smola, keď autor urobí pomyselnú dieru do literárneho sveta už svojím debutom. Môže sa stať, že jeho ďalšie knihy, aj keď sú lepšie, budú opomínané. Pražský cintorín je predposledným románom Umberta Eca. Originál vyšiel v roku 2010.

Poviedka mesiaca február 2021: Weronika Gogola ‒ Po troškách

Poviedka mesiaca

Poviedka mesiaca február 2021: Weronika Gogola ‒ Po troškách

Weronika Gogola

Najlepšie historky zo života sa obvykle rozprávajú po troškách, po kúskoch, po epizódach. Niekto si niečo zapamätal a z toho zapamätaného sa rodí najuveriteľnejšie rozprávanie. Detský pohľad na svet umožňuje poľskej spisovateľke Weronike Gogolovej hovoriť bez fanfár či pátosu o tom najdôležitejšom v živote, ale aj o celkom všedných veciach. Román Po troškách je kniha o smrti, presnejšie o tom, že smrť je súčasťou života a tí, ktorí odišli, v ňom ostávajú prítomní práve vďaka rozprávaniu príbehov.