Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Príbeh pápežovho kazateľa

Raniero Cantalamessa už takmer štyri desaťročia zastáva pozíciu pápežského kazateľa. Rozhovory s ním sú v pravom slova zmysle dobrodružstvo myslenia. Od detstva po dospelosť, akademickú kariéru až po nezvyčajnú úlohu, aká mu bola predložená neváha občas priamo a občas poeticky pomenovať sporné okamihy cirkvi a vyzdvihovať jej prínosy v pomerne chaotickom súčasnom svete. Rozhovory s ním viedol novinár Aldo Maria Valli.

Čo je vlastne úlohou pápežského kazateľa? Cantalamessa zastáva od roku 1980 pozíciu, ktorej úlohou je „predniesť meditáciu pápežovi, kardinálom, biskupom každý piatok počas Adventného a Pôstneho obdobia“. S kázňami sú však spojené aj určité očakávania, od morálnych posolstiev až po vplyv na cirkevnú hierarchiu. Cantalamessa v otázke, do akej miery majú jeho slová vplyv odpovedá preňho typickou kombináciou realizmu a poetickosti: „Mojou úlohou v Pápežskom dome nie je zmeniť štruktúry, ale srdcia!“. Napriek tomu sa snažil vo svojich príhovoroch vysvetliť spôsoby ako zjednodušiť napr. niektoré ritualizované formy správania v cirkvi a sympatické je, že to ilustroval prostredníctvom Kafkovej poviedky.


Príbeh pápežského kazateľa mal viaceré kľukaté odbočky a určujúci obrat preňho nastal po skúsenosti s charizmatickými hnutiami, ku ktorým neváha zaujať aj kritické stanovisko. Práve vo vzťahu k charizmatickým hnutiam vidieť typickú črtu Cantalamessovho uvažovania a ňou je sloboda myslenia. Otvorene priznáva vlastné chyby z minulosti a prehodnotenia omylov, akých sa dopustil. Hoci jeho hlavnou úlohou je vytvárať kázne a meditácie, počas rozhovorov operuje pomerne empirickým jazykom. Napríklad pri definovaní problematických oblastí cirkevného života argumentuje okrem vlastných skúseností aj sociologickými výskumami.


Pri výchove rehoľníkov, ale aj v iných oblastiach života, odporúča čo najviac venovať sa pozitívnym stránkam, čo je vyslovene moderný a súčasný prístup v tzv. líderstve , teda v spôsobe vedenia ľudí. Ďalší znak je vysvetľovanie namiesto poučovania, čo pravidelne aplikuje vo svojich príhovoroch, resp. kázňach. V hodnotení vodcovstva pokračuje v odpovediach týkajúcich sa odstúpenia pápeža Benedikta XVI.: vyzdvihuje ho ako „príklad toho, ako sa človek môže zrieknuť moci“. Opakovane sa tiež vyjadruje v prospech Druhého vatikánskeho koncilu, hoci, ako sám priznáva, na začiatku zastával skôr konzervatívnejšie stanovisko.


Už od mladosti vyhľadával literatúru a v rozhovore priznáva lásku k nej: Dostojevskij, Tolstoj, Turgenev, Bernanos, Mauriac, Claudel, Péguy. Ako vidno, sú to predovšetkým ruskí a francúzski autori, majstri slova a štylistiky s dôrazom na rozporuplnosť sociálneho usporiadania spoločnosti, najmä vo vzťahu k bezvýchodiskovosti chudoby a silným realistickým zobrazením, ktorí ho zásadne ovplyvnili, osobitne tiež vyzdvihuje poéziu Dante Alighieriho. Ďalšie témy rozhovorov sú vplyv televízie, médiá, vzťah kresťanov k Židom, morálne škandály vo vnútri cirkvi, sekularizmus. Rozhovory s Ranierom Cantalamessom pôsobia sviežo, vznešene ale tiež priamo a jednoducho a určite dobre padnú každému, kto sa chce na chvíľu pozrieť na zložitosť sveta nezvyčajným, ale o to viac obohacujúcim pohľadom.


Cantalamessa Raniero, Valli Aldo Maria: Chlapec, ktorý nosil vodu Môj život v službe Slova
Preklad: Martin Kramara
Spolok svätého Vojtecha 2017
176 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Chlapec, ktorý nosil vodu. Môj život v službe Slova

Chlapec, ktorý nosil vodu. Môj život v službe Slova

Cantalamessa Raniero, Valli Aldo Maria

Táto kniha rozhovorov uznávaného novinára Aida Mariu Valliho vznikla pri príležitosti osemdesiatych narodenín pátra Raniera Cantalamessu (* 1934), „chlapca, ktorý nosil vodu“. Najprv ako malý chlapec Vinicio nosil vodu žencom pracujúcim na poliach rodnej provincie Marche. Ako sám priznáva, celý život robí tú istú prácu, ktorú robil ako malý chlapec. Došlo iba k malej zmene: žencami sú teraz robotníci v Pánovej vinici a vodou, ktorú im nosí, je Božie slovo. Vnímavý na vnuknutia Božieho Ducha, v roku 1979 opustil akademickú pôdu, aby sa stal prostým ohlasovateľom Božieho slova. Hlásal ho prostým i vzdelaným, katolíkom aj nekatolíkom, pápežom i prezidentom, osobne i cez televíznu obrazovku. Počas pontifikátu Jána Pavla II. sa v roku 1980 stal pápežským kazateľom. V roku 2009 sa rozhodol odísť z Ríma a žiť ako pustovník, čo po povolaní k rehoľnému životu a skúsenosti krstu v Duchu Svätom považuje zajedno z najväčších požehnaní svojho života.

Kúpiť za 15,68 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.