Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Poznáte najkrajšie knihy Slovenska?

Ocenenie v dvoch kategóriách si odniesla nenápadná, biela kniha Itala Calvina Neviditeľné mestá, porota ocenila aj vydavateľstvo Artforum aj grafika Pala Bálika. Medzi najkrajšie knihy patrí aj kniha Útek Mareka Vadasa s ilustráciami Daniely Olejníkovej, Traja kamoši a fakticky fantastický poklad Babče B. Kardošovej s ilustráciami Kataríny Slaninkovej, Chlapec s očami ako hviezdy, ktorú napísal Pero le Kvet a ilustrovala Martina Matlovičová, monografia Daniela Fischera aj študentské práce Antónie Antalovej a Adama Špiláka.

Literárnych ocenení máme na Slovensku toľko, že by každý žijúci autor mohol dostať jedno, od prestížnej Anasoft litery po Cenu cien, ktorá by už svojím pomenovaním prestížnou byť chcela, no zatiaľ sa tak nestalo. BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti s ďalšími partnermi každý rok vyberá kolekciu kníh, pri ktorých dvadsaťčlenná porota zložená z grafických dizajnérov, výtvarníkov, polygrafov, zástupcov Ministerstva kultúry a Bibiany nehodnotí obsah kníh, ale ich dizajn a polygrafické spracovanie a udeľuje niekoľko špeciálnych cien. Do súťaže môže svoju knihu prihlásiť ktokoľvek a tak sa v prvom kole stretnú knihy z renomovaných vydavateľstiev, učebnice, študentské knihy aj knihy, ktoré si vydávajú napríklad obce. Tento rok porota hodnotila 134 prihlásených kníh a študentských prác.

Mohli by sme tento výber považovať za reprezentatívny a voči oceneným knihám naozaj niet žiadnych námietok, no je škoda, že sa pred porotu nedostanú všetky relevantné publikácie ale len tie prihlásené a že medzi porotcov nie sú prizývaní zahraniční dizajnéri. Pri dvadsaťčlennej porote je jeden zahraničný hosť naozaj málo.Súťaž, pri ktorej jazyková bariéra nehrá úlohu ako je to pri literárnych súťažiach, tak nemá veľkú šancu získať rešpekt medzi samotnými dizajnérmi - ktorí si po tieto ceny často ani nepreberú - a posunúť slovenský knižný dizajn a ilustráciu do medzinárodného kontextu.

"Veľká škoda, že v súťaži, respektíve medzi ocenenými knihami, nenájdete niektoré ďalšie zaujímavé publikácie, ktoré autori neprihlásili jednoducho preto, že súťaž bojkotujú. Dôvod? Dlhodobo prevláda v nemalej časti vydavateľov a tvorcov kníh názor, že sa členovia komisie rozhodujú aj na základe iných, ako čisto ‚objektívnych‘ kritérií. Takto súťaž stráca na svojej hodnote a relevancii. Je to veľká škoda a je smutné, že tento stav kompetentným nevadí, " komentuje jeden z porotcov, Marek Kianička. "Porotcovia z iného než slovenského kontextu si prirodzene dokážu udržať odstup od lokálnych vzťahov. Hodnotia len konkrétnu knihu, bez toho, aby brali na zreteľ, kto je jej autorom. O to v prvom rade v tejto súťaži ide, hodnotí sa kniha ako objekt, jej výtvarné a polygrafické spracovanie. Chápem, že otázka zahraničných porotcov môže naraziť na administratívne problémy. Ak by však bol záujem súťaž pozdvihnúť, tak by sa takýto problém dal určite vyriešiť. Myslím, že by súťaži prospela aj generačná výmena v radoch porotcov. Tým však nechcem povedať, že je to len o mechanickej výmene generácií."

Za zmienku stojí aj fakt, že v kategórii učebníc nebola udelená žiadna cena, pretože svojou kvalitou žiadna učebnica porotu neuspokojila a tento trend je dlhodobý – grafická úroveň učebníc je hlboko pod úrovňou ostatných kníh určených deťom. Takže deti, ktoré neuvidia dobrú knihu doma - a takých domácností je podľa poslednému prieskumu Vydavateľov a kníhkupcov Slovenska okolo 10 % - neuvidia ju ani v škole.

V každom prípade ceny sú rozdané a môžu vám byť pomocou pri výbere z tisícok kníh, ktoré každoročne na Slovensku vychádzajú. Dve ocenenia si odniesla nenápadná, biela kniha Itala Calvina Neviditeľné mestá, ktorá vyšla v preklade Stanislav Valla, s ilustráciami Daniely Olejníkovej a v rafinovanej grafickej úprave Pala Bálika. Kniha, ktorá svojou jednoduchou obálkou na prvý pohľad veľmi nezaujme, skôr zneistí. Pri bližšom pohľade však zistíte, že je na nej špeciálne asi všetko - od skrytých ilustrácií, cez väzbu, ktorá umožnila, aby kniha nebola v čele rozrezaná, ale len perforovaná a množstvo použitých fontov a po tlač priamymi farbami, ktorá je síce efektná, no výsledok je nie vždy predvídateľný. Pri tejto knihe však vďaka šikovným tlačiarom tlač vyšla presne tak, ako si to grafik, ilustrátorka aj vydavateľ priali. Cenu Ministerstva kultúry SR za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy tak získalo vydavateľstvo Artforum, a.s., Bratislava, Cenu MK SR autorovi za vynikajúcu grafickú úpravu Palo Bálik.


Daniela Olejníková tiež získala Cenu Ministerstva kultúry SR za vynikajúce ilustrácie za knihu Mareka Vadasa Útek – za veľkorysú plnofarebnú detskú knihu o ceste malého utečenca. Rovnaké ocenenie získala aj ilustrátorka Katarína Slaninková za knihu Babče B. Kardošovej: Traja kamoši a fakticky fantastický poklad. Kým Olejníková využíva počítačovú grafiku, Katarína Slaninková kresbu ceruzkou.Nie vždy je možné vyhovieť grafikom a nie vždy je možné vytlačiť všetko na akýkoľvek materiál a aj najlepšie vymyslená, napísanú a ilustrovaná kniha sa dá pokaziť nekvalitnou tlačou alebo zlou kombináciou materiálov. Jednu z cien preto udeľuje porota aj za polygrafiu. Cenu zväzu polygrafie na Slovensku za mimoriadne polygrafické spracovanie získala už po niekoľký krát tlačiareň TBB, a.s., Banská Bystrica za knihu Jany Geržovej – Juraj Mojžiš a kol.: Daniel Fischer, za štyristostranovú a takmer päťkilogramovú veľkorysú monografiu plnú fotografií, reprodukcií Fischerových kresieb, skíc, obrazov a textov.


Detské knihy sú už tradične silnou kategóriou. Porota udelila Cenu Bibiany vydavateľstvu za najkrajšiu detskú knihu vydavateľstvu Artforum za knihu Chlapec s očami ako hviezdy trnavského patafyzika Pero Le Kveta. Knihu ilustrovala Martina Matlovičová a graficky upravila Martina Rozinajová.

Dve ceny získali aj študenti – Cenu Slovenskej národnej knižnice za študentskú prácu získali Antónia Antalová za prácu „Ej, zalužicki poľo...“ a Adam Špilák za prácu Vladimír Boudník: Loď
KOLEKCIA NAJKRAJŠÍCH KNÍH

SLOVENSKA 2016


Vedecká a odborná literatúra

Magda Stanová: Algorithms in Art (Graf. úprava Magda Stanová, vyd. Nakladatelství AVU, Praha a CEE PhotoFund, Humenné, tlač QT Studio, s.r.o., Praha)

Nina Gažovičová: Lesson of relativity (Fot. kol. a archív, graf. úprava Ľubica Segečová, vyd. Art RePublic, Bratislava, tlač Tiskárna Helbich, a.s., Brno)

Ján Steinhübel: Nitrianske kniežatstvo (Graf. úprava Pergamen, s.r.o., Trnava, vyd. Vydavateľstvo RAK, s.r.o., Budmerice, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica)

Kol.: Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015 (Fot. kol., graf. úprava Matúš Lelovský, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín)

Vladislav Rostoka – Dušan Junek: Typo:Grafik:Um / T №1 (Il. kol., fot. kol. a archív, graf. úprava Vladislav Rostoka, vyd. VELDAN, spol. s r.o., Trnava, tlač Neografia, a.s., Martin)


Krásna literatúra

Jaroslav Seifert: Mamička (Il. Jana Kiselová-Siteková, graf. úprava Mária Rojko, vyd. Vydavateľstvo BUVIK, s.r.o., Bratislava, tlač Róbert Jurových – Nikara, Krupina)

Italo Calvino: Neviditeľné mestá (Il. Daniela Olejníková, graf. úprava Palo Bálik, vyd. Artforum, spol. s r.o., Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice)

Milan Lasica – Marek Ormandík: Piesnenie (Il. Marek Ormandík, graf. úprava Pergamen, s.r.o., Trnava, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín)

Víťo Staviarsky: Záchytka (Il. a graf. úprava Katarína Rybnická, vyd. Mgr. art. Mária Staviarska, Prešov, tlač Tlačiareň Kušnír, Prešov)


Literatúra pre deti a mládež

Ivana Auxtová: Červený vírus a kučeravý Sebastián (Il. Matúš Maťátko, graf. úprava Martina Rozinajová, vyd. Perfekt, a.s., Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice)

Pero Le Kvet: Chlapec s očami ako hviezdy (Il. Martina Matlovičová, graf. úprava Martina Rozinajová, vyd. Artforum, spol. s r.o., Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice)

Imro Weiner-Kráľ: Rozprávky pre Elise 1 – Príbehy kocúra Mineta (Il. Imro Weiner-Kráľ, graf. úprava Marek Kianička, vyd. Mgr. Peter Chalupa – Petrus, Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice)

Babča B. Kardošová: Traja kamoši a fakticky fantastický poklad (Il. Katarína Slaninková, graf. úprava Jana Papierniková, vyd. Vydavateľstvo SLOVART spol. s r.o., Bratislava, tlač FINIDR, s.r.o., Český Těšín)

Marek Vadas: Útek (Il. Daniela Olejníková, graf. úprava Studio Limb, s.r.o., Bratislava, vyd. OZ BRAK, Bratislava, tlač Tiskárna PROTISK, s.r.o., České Budějovice)


Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie

Jana Geržová – Juraj Mojžiš a kol.: Daniel Fischer (Graf. úprava Marcel Benčík a Daniel Fischer, vyd. Daniel Fischer, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., a Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica)

Ján Ábelovský – Nina Gažovičová – Aurel Hrabušický: Július Koller (Fot. Martin Marenčin, graf. úprava Eva Kašáková, vyd. Aukčná spoločnosť SOGA, Bratislava, tlač Tlačiareň Dóša, s.r.o., Bratislava)

Marián Pauer: Karol Plicka (Graf. úprava Braňo Gajdoš, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava v spolupráci so Slovenským národným múzeom, Martin a Slovenským filmovým ústavom, Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica)

Kol.: Milan Čorba (Fot. kol. a archív, graf. úprava Ján Šicko a Peter Gála, vyd. Divadelný ústav, Bratislava, tlač Polygrafické centrum, s.r.o., Bratislava)

Andrej Bán: Na juh od raja (Fot. Andrej Bán, graf. úprava Pavel Kordoš, vyd. Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o., Bratislava, tlač TBB, a.s., Banská Bystrica)

Kol.: Sen ≠ skutočnosť. Umenie & propaganda 1939 – 1945 (Fot. kol. a archív, graf. úprava Boris Meluš, vyd. Slovenská národná galéria, Bratislava, tlač Dolis, s.r.o., Bratislava)


Študijné práce poslucháčov výtvarných a polygrafických škôl

Zuzana Šebelová: Astronómium (Il. a graf. úprava Zuzana Šebelová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač Neumahr, s.r.o., Bratislava)

Nina Zibolenová: Čierne dotyky (Il. a graf. úprava Nina Zibolenová, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina)

Daniela Vagašová: Denník jednej slečny (Il. a graf. úprava Daniela Vagašová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač Devin printing house, s.r.o., Bratislava)

Antónia Antalová: „Ej, zalužicki poľo...“ (Il. a graf. úprava Antónia Antalová, vyd. Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, tlač Doubleop, s.r.o., Bratislava)

Vladimír Boudník: Loď (Il. a graf. úprava Adam Špilák, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina)

Hermann Hesse: Siddhártha (Il. a graf. úprava Michaela Bieliková, vyd. a tlač Súkromná stredná umelecká škola, Žilina)


Všetky knihy budú vystavené do konca mája v Bibiane na Panskej 41 v Bratislave, srdečne pozývame aj na vernisáž 4. mája o 15:30.


Porota:

Predseda poroty : Daniel Brunovský, akademický maliar

Členovia poroty:

Mgr. Viera Anoškinová, výtvarná teoretička

Ing. Peter Blubla, Zväz polygrafie na Slovensku

Ing. Ľubomír Červenec, Neografia

Mgr. art. Mária Čorejová, grafická dizajnérka

PhDr. Ľubica Ďurišinová, Ministerstvo kultúry SR

PhDr. Viera Hajdúková, PhD., Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Mgr. art. Dominika Horáková, ArtD, fotografka

Mgr. art. Jana Hrčková-Stankovianska, ilustrátorka

Ing. Jaroslav Jankovič, Združenie vydavateľov a kníhkupcov SR

Helena Kardošová, Stredná odborná škola polygrafická

Mgr. art. Marek Kianička, grafický dizajnér

PhDr. Jarmila Kováčová, Slovenská národná knižnica

Ing. Milan Lederleitner, Stredná odborná škola polygrafická

Boris Meluš, grafický dizajnér

Mgr. art. Peter Nosáľ, Vysoká škola výtvarných umení

Milan Pagáč, akademický maliar

Ing. Peter Tvrdoň, BIBIANA

Mgr. Peter Uchnár, ilustrátor

Mgr. Martin Vančo, PhD., výtvarný teoretik

Zahraničný hosť: Mgr. Veronika Rollová, Památník národního písemnictví, Česká republika

Tajomníčka poroty: Mgr. Eva CíferskáMonika Kompaníková

(autorka pracuje aj pre vydavateľstvo Artforum)

Zobraziť diskusiu (0)

Neviditeľné mestá

Neviditeľné mestá

Italo Calvino

Calvinov Marco Polo je zároveň Marcom Polom veľkého Kublaj chána, ktorý ho vysiela na mnohé cesty po svojej ríši, aby si potom v príjemnom tieni kráľovských záhrad vypočul jeho správy. Calvinov Marco Polo rozpráva o mestách, predvádza ich gestami, mimikou, predmetmi prinášanými z ciest... ale v podstate rozpráva len o jedinom meste, o rodných Benátkach. Je však fascinujúce koľko tvárí im cestovateľ, diplomat a posol vie dať.

Kúpiť za 15,30 €

Útek

Útek

Marek Vadas

Pôvabná kniha Mareka Vadasa a Daniely Olejníkovej o malom utečencovi, ktorý hľadá svojho otca a miesto, kde by našli pokoj. Dobrodružný príbeh je však aj príležitosťou nazrieť do sveta ľudí, pre ktorých je putovanie cez rozsiahle územia životnou nevyhnutnosťou, a to zvlášť v čase, kedy sa civilizačné pohyby stali témou číslo jeden aj u nás.

Kúpiť za 11,61 €

Chlapec s očami ako hviezdy

Chlapec s očami ako hviezdy

Pero Le Kvet

Chlapec bez mena uteká za červeným motýľom po zázračnej krajine plnej nečakaných stretnutí. Na svojej ceste sa stretne a skamaráti s Babou Jagou, Mechúrikom Koščúrikom, Jankom Hraškom a inými rozprávkovými klasikmi.

Kúpiť za 11,82 €

Traja kamoši a fakticky fantastický poklad

Traja kamoši a fakticky fantastický poklad

Kardošová Barbora, Slaninková Katka

Pokračovanie úspešnej knihy Traja kamoši a fakticky fantastický bunker s ilustráciami Katky Slaninkovej. Juraj má svoj fantastický bunker a v ňom svetových kamošov – koňa doktora Haflinga, psa agentku Bondy a mačku slečnu Mliečnu.

Kúpiť za 10,76 €

Daniel Fischer. Monografia

Daniel Fischer. Monografia

Mojžiš Juraj, Geržová Jana

Monografia venovaná tvorbe Daniela Fischera ponúka retrospektívny pohľad na dielo umelca, ktorý zasvätil svoj život predovšetkým skúmaniu vzťahov maľby ako diela človeka a prírody. A to dokonca tak, že svoje maľby necháva istý čas v prírodnom prostredí a fotografuje ich v kontakte s prírodou.

Kúpiť za 65,55 €

Algorithms in Art

Algorithms in Art

Stanová Magda

“It's not difficult to create something that will look like art; you just need to imitate an already existing genre or style. The challenge is to create something that will be able to trigger an art experience.” Magda Stanová studies where, in a spectrum of different kinds of experiences (jokes, magic tricks, pleasure from solving a mathematical or scientific problem), there are thrills triggered by art.

Kúpiť za 17,29 €

Nitrianske kniežatstvo Počiatky stredovekého Slovenska

Nitrianske kniežatstvo Počiatky stredovekého Slovenska

Steinhübel Ján

Vo Vydavateľstvo RAK Budmerice vychádza už roky vypredaná a dlho očakávaná kniha Jána Steinhübela, Nitrianske kniežatstvo, rozsiahla 600 stranová monografia z čias, keď Nitrianske kniežatstvo bolo Slovenskom a nitrianske biskupstvo jeho duchovným centrom. Je ohraničená rokmi 470 až 1100.

Kúpiť za 25,11 €

 Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015

Ročenka slovenskej architektúry 2014/2015

Moravčíková Henrieta

očenka slovenskej architektúry je dlhodobý projekt, ktorý bude pravidelne prinášať pohľad na aktuálnu slovenskú architektonickú scénu. Diela zaradené do prvého vydania ročenky sú tým najlepším z architektonickej produkcie rokov 2014 a 2015.

Kúpiť za 26,91 €

Typo:Grafik:Um/

Typo:Grafik:Um/

Rostoka Vladislav, Junek Dušan

Za ostatných sto rokov prešlo ľudstvo významnou premenou: z civilizácie slov sme sa zmenili na civilizáciu obrazov. Hlavnými prvkami medziľudskej komunikácie sa stali znaky, obrazy, symboly.

Kúpiť za 62,70 €

Mamička

Mamička

Seifert Jaroslav

Básnické dielo Jaroslava Seiferta nositeľa Nobelovej ceny vychádza prvýkrát v slovenčine. Je vrúcnym vyznaním lásky a úcty k matke a čarovnou spomienkou na detstvo

Kúpiť za 8,74 €

Piesnenie

Piesnenie

Lasica Milan, Ormandík Marek

"Peter Lipa spieva moje texty tak, ako keby si ich sám napísal,“ hovorí Milan Lasica. Počas vyše tridsaťročnej spolupráce oboch autorov ich Lipa naspieval viac ako päťdesiat.

Kúpiť za 13,46 €

Záchytka

Záchytka

Staviarsky Víťo

Knižku tvoria tri prózy, ktoré spája spoločné prostredie a protagonista, ošetrovateľ na záchytke. Ich východiskom boli autorove zážitky v tomto povolaní.

Kúpiť za 10,36 €

Červený vírus a kučeravý Sebastián

Červený vírus a kučeravý Sebastián

Auxtová Ivana

Desaťročný Sebastián sa s mamou presťahuje do neznámeho mestečka Pomykovo. Zisťuje, že nič sa nedeje náhodne. Život v Pomykove je napínavé reálne aj virtuálne dobrodružstvo. Malí usmievaví roboti Maluroti, veľký ryšavý Filip a bystrý Oliver patria do neobyčajného sveta mesta a školy na Červenom kopci. Jedného dňa sa všetci nakazia akýmsi počítačovým vírusom a nič už nie je ako predtým. Dá sa s tým niečo robiť? Dá sa to vyliečiť? Čo je to za vírus, odkiaľ sa vzal a prečo?

Kúpiť za 7,51 €

Rozprávky pre Elise 1 – Príbehy kocúra Mineta

Rozprávky pre Elise 1 – Príbehy kocúra Mineta

Imro Weiner-Kráľ

Príbehy vymyslel a hlavne namaľoval Imro Weiner-Kráľ. Pôvodne boli určené iba jedinému čitateľovi - malej dcérke Elise.

Kúpiť za 11,69 €

Karol Plicka

Karol Plicka

Pauer Marián

Karol Plicka (1894 - 1987) bol etnograf, folklorista, zberateľ ľudových piesní, fotograf, scenárista, režisér, kameraman. Táto monografia podrobne mapuje život a tvorbu tejto pomaly zabudnutej osobnosti slovenskej fotografie.

Kúpiť za 62,10 €

Milan Čorba

Milan Čorba

kolektív autorov

Monografia Milan Čorba je snahou o vytvorenie portrétu mimoriadnej osobnosti slovenskej scénografie. Obsahuje množstvo kostýmových návrhov Milana Čorbu, fotografií z divadelných inscenácií, televíznej a filmovej tvorby, sprevádzané jeho myšlienkami, ktoré odzneli v rozhovoroch, článkoch, knihách alebo, a to je pre nás to najvzácnejšie, uchované na návrhoch vo forme vlastnoručných poznámok k pripravovanej práci.

Kúpiť za 31,50 €

Na juh od raja

Na juh od raja

Andrej Bán

Neúnavný dokumentárny fotograf, reportér časopisu .týždeň a humanitárny pracovník Andrej Bán prešiel za ostatných 25 rokov asi všetky dostupné regióny postihnuté vojnami, exodmi, etnickými či náboženskými konfliktami a prírodnými katastrofami. Jeho tretia autorská kniha prináša 82 čiernobielych dokumentárnych fotografií a textov, ktoré nezobrazujú len hrôzu, ale aj nádej a schopnosť bežných ľudí v Kosove, Bosne a Hercegovine, Gruzínsku, Pakistane či Afganistane prežiť a vyrovnať sa so svojím osudom.

Kúpiť za 28,41 €

Podobný obsah

České ceny Litera 2018 rozdány - Knihou roku je Opuštěná společnost Erika Taberyho, cenu za prózu získal Josef Pánek

Správy

České ceny Litera 2018 rozdány - Knihou roku je Opuštěná společnost Erika Taberyho, cenu za prózu získal Josef Pánek

Buď je přímý televizní přenos předávání literárních cen Litera čím dál patřičnější, nebo už jsem si za těch 17 let zvyknul. Byla to příjemná hodina a čtvrt s knihami a jejich autory a nakladateli. Jen ti spisovatelé působí na mě až nějak moc spořádaně. Je to, sakra, přímej přenos, můžu klidně někoho poslat někam, přijít nadrunkovanej na scénu - ale už je asi jiná doba. Dress kód, slušně sedět, když vás vyvolají, přijdete. Prachy za sázku na Ivanu Myškovou jsou v trapu, ale stejně byla z té prózy nejlepší.

Nominace cen Litera 2018 s lehkými komentáři hlubokého vhledu

Správy

Nominace cen Litera 2018 s lehkými komentáři hlubokého vhledu

Stejně jako Anasoft litera i poroty cen Litera v ČR vyhlásily nominace. A protože, jak známo, je česká Litera o dost zamotanější než ta slovenská (stačí si prohlédnout právě ty nominace), pokusím se k holým faktům (třeba že vítězové budou oznámeni v přímém TV přenosu 4.4. 2018) přidat ještě pár postřehů. Ten první - české Litery mají také hlavního sponzora, ale ten má z minula u mě škraloup, takže název jeho minerálky ze zásady neuvádím.

Co za projev namluvil Bob Dylan ke své Nobelovce?

Správy

Co za projev namluvil Bob Dylan ke své Nobelovce?

S laskavým svolením překladatele Luboše Snížka (mimo jiné také překlady Garyho Snydera nebo Lawrence Ferlinghettiho) a webu literarni.cz, přetiskujeme lehounce zkrácený překlad projevu, který Bob Dylan poslal Nobelovu výboru, aby dostál svým laureátským povinnostem.