Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Počúvať hlas nemých

Dvadsiate storočie býva nezriedka spájané s prívlastkami plnými násilia. Jeden človek však zmenil chápanie utrpenia takmer na celom svete, poznamenal osudy tisícok ľudí k lepšiemu a dokázal, aké neuveriteľné výsledky dokáže priniesť šírenie dobra a lásky ako nástroja na odstraňovanie chudoby.

Kniha Matka Tereza nie je chronologickým životopisom, skôr spomienkou na výnimočnú osobnosť 20. storočia z pohľadu kňaza slúžiaceho v jej prítomnosti. Prostredníctvom jednotlivých kapitol chce Leo Maasburg ukázať vlastnosti Matky Terezy v celej komplexnosti a dokazuje, aké ohromujúce výsledky dosiahla svojou neoblomnosťou, vytrvalosťou, statočnosťou a preukazovaním lásky k druhým ľuďom – najchudobneším z chudobných. Práve oni boli pre ňu ľudia bez lásky, opustení na uliciach, v domovoch dôchodcov, dokonca aj v rodinách – a predovšetkým v každom type spoločnosti.


„Keď niekto je opustený alebo osamelý, keď je bez práce alebo je nežiaduci, odvrhnutý, keď je vyvrheľom spoločnosti, ide o takú chudobu, ktorá sa odstraňuje oveľa ťažšie ako hlad. Takáto chudoba sa nachádza aj v najbohatších krajinách sveta.“


Leo Maasburg v knihe vysvetľuje hlbší význam textov evanjelia, pretože považuje za potrebné, aby si čitatelia neustále uvedomovali duchovný rozmer práce Matky Terezy. Pritom dlhé roky udržiavala komunikáciu s množstvom významných ľudí: politikmi, biznismenmi, náboženskými vodcami. Cieľom Matky Terezy bolo ale vždy pomôcť chudobným, nájsť spôsob ako im aspoň trochu uľahčiť v ich často takmer neriešiteľnej situácii. V priebehu rokov rozšírila pôsobenie na stovky domov opatery pre umierajúcich, hladných a opustených. Najdôležitejším spôsobom pomoci podľa nej bola ale modlitba.


„Najstrašnejšia bieda spočíva v osamelosti a pocite, že človek nie je milovaný. Malomocenstvo a tuberkulóza nie sú dnes tá najťažšia choroba, ale pocit, že si nechcený.“


V roku 1979 dostala Matka Tereza Nobelovu cenu za mier, čo bol významný dôkaz o dôležitosti jej aktivít. A hoci dostala veľa iných cien a čestných doktorátov, stále zotrvávala vo svojom prístupe, pretože pre ňu ceny ako také nemali žiaden zmysel, ak neviedli k pomoci ľuďom. V tomto kontexte je zásadná poznámka Waltera Kaspera z jeho knihy Milosrdenstvo (Spolok sv. Vojtecha 2015) hovoriaca o pôvodnej skúsenosti Matky Terezy pretrvávajúcej celý život:


„U Matky Terezy z Kalkaty stojí na začiatku jej cesty mystická skúsenosť označovaná ako stretnutie s Kristom v smrteľne chorom.“


Rád misionárok lásky (skratka MC za ich menom) vzbudzoval príležitostne podráždené reakcie v súvislosti s nedostatkom organizácie alebo plánovania. Ony samy výčitky brali s humorom, lebo aj Matka Tereza na uštipačné poznámky reagovala, že MC znamená „more confusion, mental case, multiple change – viac zmätku, duševne chorý, neustála zmena.“ Rozhodnutia Matky Terezy spôsobili niekedy aj komické situácie a ľudí spútaných konvenciami privádzala nezriedka do rozpakov alebo aj rozčúlenia. Často to však skončilo práve v prospech Matky Terezy. Čitateľov tiež môže zaujať, akú úlohu v živote Matky Terezy zohral slovenský biskup v exile Pavol Hnilica. Knihe nechýba humor ani hĺbka, neprikrášľuje ani nezveličuje. Chudoba síce nezmizne, ale život Matky Terezy je dôkazom, že sa s ňou dá úspešne bojovať.Leo Maasburg: Matka Tereza. Neobyčajné príbehy.
Preklad: Mária Pastirová
Spolok svätého Vojtecha 2015
216 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Matka Tereza. Neobyčajné príbehy

Matka Tereza. Neobyčajné príbehy

Leo Maasburg

Život Matky Terezy na prvý pohľad vyzerá ako legenda. Obyčajné albánske dievča, ktoré prišlo vo svojich 18-tich rokoch ako misionárka do Indie, kde sa stala anjelom chudobných. Nielen kresťania, ale aj moslimovia, hinduisti a neveriaci obdivujú túto mimoriadnu ženu, v roku 1979 vyznamenanú Nobelovou cenou za mier. Zo špinavých uličiek v indickej Kalkate prinášala svetu posolstvo kresťanskej charity. Autor knihy Matka Tereza – Neobyčajné príbehy Leo Maasburg bol po celej Indii známy ako ,,otec Leo“ a mnoho rokov tam pôsobil ako kňaz a spoločník Matky Terezy. V tejto knihe sú po prvýkrát publikované nádherné príbehy, v ktorých sú opísané malé a veľké zázraky, ktoré zažil po boku tejto výnimočnej ženy. Kniha je novým vydaním titulu z roku 2012: Matka Terézia - Neobyčajné príbehy.

Kúpiť za 9,41 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.