Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Otče náš

Existujú pozoruhodné literárne diela, ktoré ako literatúru vnímame pomerne zriedka a sú nimi modlitby. Modlitby pritom tvarujú celé kultúry už tisícročia a majú zásadný formatívny účinok na osobnosti ľudí. Pre kresťanstvo je takou modlitbou Otče náš a neobyčajná kniha o nej vznikla v rozhovore pápeža Františka a teológa, väzenského kaplána Marca Pozzu.

Pápež František patrí od začiatku svojho pontifikátu k významným mienkotvorcom a široko ovplyvňuje viacero spoločenských diskurzov v súčasnosti. Kniha Otče náš ho ukazuje v trochu odlišnej, osobnejšej rovine, keďže jej predmetom je modlitba. Čo je vlastne modlitba? Akú úlohu zohráva v živote človeka alebo spoločenstva? Pre veriacich rôznych náboženstiev predstavuje modlitba spôsob ako komunikovať so svetom presahujúcim ten náš.

Kresťania veria v Boha, ktorého oslovujú modlitbou a veria tiež, že modlitbu Otče náš zanechal ľudstvu Ježiš Kristus ako závažné posolstvo pre každého človeka. Modlitba je istým spôsobom rozhovor a rozhovorom je aj samotná kniha, pričom otázky kládol Marco Pozza, ktorý do nej prispel aj záverečnou esejou o pôsobení vo väznici v Padove. Zaujímavým je aj fakt, že Pozza pripomína v súvislosti so štvrtým a piatym veršom aj citát Jorge Luis Borgesa, obľúbeného autora pápeža Františka. Mimochodom, Borges sám seba označoval ako agnostika. Súvislosti sú oveľa širšie, ako by sa mohlo zdať z pohľadu laika.

Štruktúru knihy tvoria kapitoly o každom verši modlitby Otče náš. Nejde pritom len o religionistický výklad textu, ale pápež František sa zaoberá jej viacerými rovinami. Postupne nám umožňuje preniknúť do sociálneho, ekonomického, kultúrneho a hlavne náboženského rozmeru koncepcie „Otca“. Zásadným sa javí význam vzťahu človeka ku komunite, solidarita medzi ľuďmi a pre veriaceho puto k Bohu. Veľa sa tu píše o chudobe a ľuďoch, ktorí v živote nezažili mnoho dobrého.

Prežívanie modlitby úzko súvisí s pocitom bezpečia a dôvery. Modlitba predstavuje silne koncentrované myšlienky a tvorí intímny priestor, do ktorého nikto iný nemá prístup, preto sa prostredníctvom nej ľudia vyrovnávajú s bolesťou, trápeniami a starosťami, zároveň tak môžu vzdávať vďaku za radosť a udalosti, ktoré priniesli nezvyčajné potešenie a úspech. Kniha Otče náš si vyžaduje ticho, samotu, kontempláciu a, či už pre veriaceho alebo neveriaceho, zjemňuje vnímanie sveta ako miesta, kde je stále príliš veľa zla a nešťastia.Pápež František, Marco Pozza: Otče náš
Preklad: Marta Jedličková
Spolok svätého Vojtecha 2018
88 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Otče náš

Otče náš

Pápež František, , Marco Pozza

Otče náš je modlitba, ktorú sám Ježiš naučil svojich učeníkov, keď ho prosili: „Pane, nauč nás modliť sa.“ V knihe Otče náš pápež František verš za veršom vysvetľuje Pánovu modlitbu na základe otázok, ktoré mu kladie Marco Pozza, katolícky teológ a väzenský kaplán v Padove. Modlitba Otče náš zahŕňa všetky aspekty ľudského života, a preto sú aj otázky Marca Pozzu a odpovede pápeža Františka pretkané starosťami a nádejami mužov a žien dnešných čias. Pápež František však neostáva na rovine teórie alebo konštatovania. Jeho odpovede sú plné viery, životných skúseností a optimizmu. Prinášajú jasné smernice pre život, aby sme mu vedeli dať zmysel a cieľ. Kniha vznikla na základe rozhovorov medzi pápežom Františkom a Marcom Pozzom v Dome svätej Marty pre taliansku televíziu TV2000.

Kúpiť za 9,00 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.