Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Niekoľko kníh o Slovenskom štáte

Historika Jakub Drábika, ktorý sa vo svojom výskume zaoberá komparatívnymi štúdiami fašizmu, sme poprosili, aby vybral niekoľko kníh, ktoré by mohli byť dobrým zdrojom objektívnych, vedecky podložených a zároveň zrozumiteľných informácií o Slovenskom štáte, Jozefovi Tisovi či Hlinkovej garde. Sú to knihy, ktoré by si mali prečítať nielen tí, ktorí Slovenský štát oslavujú a vyvraždenie slovenských Židov ospravedlňujú alebo spochybňujú.


Ivan Kamenec: Tragédia politika, kňaza a človeka (Dr. Jozef Tiso, 1887-1947)

2. rozšírené vydanie, Premedia, 2013

Reedícia staršej práce jedného z najvýznamnejších slovenských odborníkov na Slovenský štát Ivana Kamenca z roku 1998. Kamenec sa pokúsil načrtnúť Tisov životopis tak, aby výsledný text hladko plynul medzi dvoma extrémami: glorifikáciou a démonizáciou.


Eduard Nižňanský: Nacizmus, holokaust, slovenský štát

Kalligram, 2010

Výber 10 dôležitých textov Eduarda Nižňanského k holokaustu a jeho realizácie na Slovensku. Texty sa po obsahovej stránke prelínajú, nadväzujú na seba a navzájom doplňujú. Na politické režimy v Nemecku a na Slovensku v 30. a 40. rokoch 20. storočia sa pritom Nižňanský pozerá z hľadiska ich ideológie, i každodennej praxe.


Peter Sokolovič: Hlinkova garda 1939-1945

Ústav pamäti národa, 2009

Doteraz jediná relevantná práca o dejinách Hlinkovej gardy, ktorá sa pokúša vykresliť históriu tejto organizácie v jej plnej komplexnosti. Napriek drobným faktografickým nepresnostiam a interpretačne slabším miestam ide o priekopnícku prácu, ktorá slúži ako nevyhnutný základ pred ďalším štúdiom Hlinkovej gardy.


Ľubomír Lipták: 2217 dní. Slovensko v čase druhej svetovej vojny.

Kalligram, 2011

Kniha je výberom vedeckých štúdií z pera historika Ľubomíra Liptáka, ktoré vznikali desiatky rokov. Časový odstup medzi jednotlivými prácami však bežný čitateľ ani nezbadá (Lipták 20 rokov dokonca nemohol publikovať). Táto práca prinesie veľa poznatkov predovšetkým mladým ľuďom, ktorí sa chcú orientovať v zložitej dobe.


Katarína Hradská, Ivan Kamenec a kolektív: SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939-1945. Slovensko v 20. storočí 4. zväzok

Veda 2015

Obdobiu prvej Slovenskej republiky sa venuje štvrtý zväzok edície Slovensko v 20. storočí, vydávanej Slovenskou akadémiou vied. Ide o syntetickú prácu, ktorá otvára množstvo otázok, zároveň však poskytuje relevantné odpovede. Poprední slovenskí odborníci sa v nej venovali celej škále problémov od fungovania štátu až po zahraničnú politiku a medzinárodného postavenia krajiny. Zrejme jedna z prvých prác, po ktorých by mal človek, ktorý sa chce v problematike zorientovať, siahnuť.


Zborníky Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov I. - IX.

ÚPN a iné vydavateľstvá

Séria zborníkov, ktoré vznikali medzi rokmi 2002 a 2010. Podieľali sa na nej desiatky slovenských historikov, jednotlivé štúdie sa venujú rôznym aspektom fungovania a existencie Slovenského štátu.


Mgr. Jakub Drábik, PhD


ilustračné foto: Ivana Šáteková: hore heil dole heil 2016

Zobraziť diskusiu (0)

Tragédia politika, kňaza a človeka

Tragédia politika, kňaza a človeka

Ivan Kamenec

Kňaz, ktorý neposlúchal Vatikán, politik, ktorý bojoval s radikálmi vo vlastnej strane, človek, ktorý sa stal protirečivým symbolom celej éry. Prezident vojnovej Slovenskej republiky Jozef Tiso dodnes rozdeľuje spoločnosť aj historikov. Ivan Kamenec sa vo svojej monografii, ktorá vychádza v druhom, rozšírenom vydaní, zameral predovšetkým na kľúčové vojnové roky, keď vyvrcholilo pnutie v ľudovej strane aj v živote Jozefa Tisu, ktorý bol vždy viac politikom než kňazom. Radikálne krídlo využívalo a neraz i zneužívalo jeho pasivitu a „politiku menšieho zla“ na presadzovanie vlastných plánov, koncepcií i osobných ambícií. Prezidentovi však prenechávali plnú politickú zodpovednosť aj za svoje vlastné činy.

Kúpiť za 10,40 €

Nacizmus, holokaust, slovenský štát

Nacizmus, holokaust, slovenský štát

Eduard Nižňanský

Do svojho knižného výberu Eduard Nižňanský zvolil desať materiálov s témami, ktoré sa po obsahovej stránke navzájom prelínajú, doplňujú a hlavne logicky na seba nadväzujú. Ich spoločným menovateľom je historiografická rekonštrukcia činnosti politických režimov v Nemecku a na Slovensku v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. toročia - z hľadiska ich ideológie, no aj každodennej politickej praxe.' Dr. Ivan Kamenec.

Kúpiť za 14,25 €

2217 dní. Slovensko v čase druhej svetovej vojny.

2217 dní. Slovensko v čase druhej svetovej vojny.

Ľubomír Lipták

Súbor vedeckých štúdií, článkov a esejí významného slovenského historka mapuje vývoj Slovenska v rokoch 1939 – 1945. Kniha obsahuje dosiaľ nepublikované štúdie o peripetiách vzniku štátu a o raných fázach jeho budovania v tieni Tretej ríše.

Kúpiť za 12,64 €

Od Salzburgu do vypuknutia Povstania. Slovenská republika 1939-1945 očami mladýc

Od Salzburgu do vypuknutia Povstania. Slovenská republika 1939-1945 očami mladýc

Sokolovič Peter (ed.)

Slovenská republika 1939 - 1945 očami mladých historikov VIII. Zborník z vedeckej konferencie.

Kúpiť za 14,47 €

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939-1945. Slovensko v 20. storočí 4. zväzok

SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1939-1945. Slovensko v 20. storočí 4. zväzok

Katarína Hradská, Ivan Kamenec a kolektív

Štvrtý zväzok edície Slovensko v 20. storočí mapuje jedno z najdramatickejších a najkontroverznejších období moderných slovenských dejín, ktoré na jednej strane znamenalo dôležitý stupeň vo vývoji slovenskej štátnosti, na druhej strane predstavovalo režimtotalitného charakteru... Ambíciou predkladanej syntézy z obdobia dejín prvej Slovenskej republiky je nielen začleniť vývoj slovenskej spoločnosti do celkového kontextu národných dejín 20. storočia, ale aj poskytnúť poznatky o celom tomto komplikovanom období. Konfrontácia s udalosťami prebiehajúcimi nielen v stredoeurópskom priestore má byť snahou zaradiť slovenské dejiny do širších európskych súvislosti a nadviazať tak na predchádzajúce zväzky edície Slovensko v 20. storočí. Syntetická práca otvára otázky a ponúka odpovede na celú škálu problémov dotýkajúcich sa fungovania štátu z hľadiska vnútropolitického a zahraničnopolitického diania a postavenia krajiny.

Kúpiť za 16,63 €

Podobný obsah

Fedor Gál 70

Správy

Fedor Gál 70

Fedor Gál je pro mě jedním z lidí, kteří symbolizují moderní svobodné Slovensko. Navíc - jsem obdivovatel jeho přímé řeči.

Dva dojímavé príbehy

Správy

Dva dojímavé príbehy

Niekedy otvorím knihu a cítim, že teraz je ten správny čas, kedy si ju musím prečítať. Nedávno som prečítal 2 knihy, ktoré majú niečo spoločné. Hlavným hrdinom týchto kníh je muž, ktorému zomrela manželka a on sa nevie s jej stratou vyrovnať. A keďže život bez milovanej ženy pre týchto mužov nemá zmysel, hľadajú spôsob, ako ho ukončiť.

Zbrane Kornela Földváriho

Správy

Zbrane Kornela Földváriho

„No nie je ten život zlomyseľné prasa, ktoré sa vyžíva v detinských schválnostiach a dobre sa zabáva na našich reakciách?“ Napísal raz Kornel Földvári svoje milovanej sestre Irene Lifkovej. Roky jej spolu so svojou ženou Naďou písal každý týždeň jeden dva listy, písal ich na stroji a posielal poštou do Trenčína.