Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Niekoľko kníh k Veľkonočným sviatkom

Krátko pred Veľkou nocou kníhkupci z bratislavského Artfora vybrali niekoľko zaujímavých kníh a audiokníh, ktoré by mohli byť príjemným spoločníkom týchto dní.


Norman Drummond: Síla tří. Na čem v životě záleží (Karmelitánské nakladatelství)

V každém z nás je hluboko ukryta touha cítit se přijatý, někam patřit a vědět, na co se mohu spolehnout – mít ucelený systém prověřených a vyzkoušených hodnot. V této knize se o tyto hodnoty podělím v naději, že umožní všem, kdo se cítí vyčerpaní a nejistí, aby objevili svou vnitřní sílu, nalezli smysl života a také aby před sebou viděli novou cestu vpřed. Norman Drummond se díky seminářům pro manažery i při své praxi kouče a duchovního asistenta setkává s množstvím lidí, kteří hledají smysl života a touží jej naplnit. Získané zkušenosti zúročil v této knize. Předkládá čtenářům, na čem v životě záleží: trojí moudrost, tři principy a tři zásadní vlastnosti, bez nichž nelze dosáhnout pokoje v srdci, natož vést plnohodnotný život.

Anselm Grün: Šťastný rok. Myšlienky na každý deň(Dobrá kniha, 2015)

Anselm Grün v tejto knižke ponúka čitateľom na každý deň v roku dva krátke texty na zamyslenie. Cieľom textov je každé ráno a každý večer vytvoriť priestor na zastavenie sa uprostred každodennéhonáhlenia a nechať si inšpiratívnymi slovami preniknúť dušu.Ak sa raz rozhodneme, že sa budeme po celý rok takto zastavovať, získame vnútorný pokoj. Ak nájdeme vnútorný pokoj, nebudeme sa už viac kŕčovito držať ľudí alebo vonkajších istôt. Objavíme svoje vnútro a to nám umožní čeliť životu bez obáv. Vytvoríme tak predpoklad pre to, aby náš ďalší rok bol šťastný.


kolektív autorov: Píseň písní - CD (audiokniha, Vyšehrad 2015)

Píseň písní je součástí Starého zákona Bible. Text svatebních židovských písní měl svůj prvopočátek už ve staroegyptské lyrice. Patěí jednoznačně mezi nejznámější sváteční skladby, které se předávaly ústní tradicí na Středním východě od starověku! Krásný milostný, silně erotický, ale také velmi symbolický a alegorický příběh o tajemství lásky, jejím zrodu,úskalích, zrání, odvaze, opojení útočnosti, souladu, neprodejnosti a vznešenosti obohacuje člověka stále i v moderních dějinách a v současnosti. Ve světové literatuře existuje skutečně málo umělecky citlivých a současně i věrných interpretací tohoto díla. Český čtenář a posluchač je ve výhodě, protože dostal darem už koncem 50. let dvacátého století znamenité přebásnění od Jaroslava Seiferta! Píseň písní byla také nazývána Velepísní a její autorství bylo připisováno králi Šalamounovi, který se prý inspiroval svatbou s egyptskou princeznou. Šalamoun je ve Starém zákoně považován za autora 1005 písní a 3000 přísloví. Píseň písní se však od ostatních Šalamounových skladeb výrazně odlišuje, protože nepatří do mudroslovné literatury, nýbrž do milostné lyriky. Šalamounovo autorství nelze prokázat, ani vyvrátit. Velepíseň se předčítala v chrámech, a dodnes patří mezi texty, které se předčítají o židovských Velikonocích. Prostí lidé ji však také zpívali v hostincích, na polích při dožínkách a na vinicích při vinobraní.

Miloš Doležal:Jako bychom dnes zemřít měli- MP3 CD (audiokniha, Tebenas 2016)

Je třetí adventní neděle roku 1949. V malém kostelíku v Číhošti na Vysočině se při kázání faráře Josefa Toufara třikrát zakýve oltářní křížek.Do následného cirkevného objasňování vstoupí komunistická STB . Toufara unese a v kobkách valdického vězení nelidským mučením donutí k doznání, že kříž rozhýbal pomocí složité konstrukce sám, na příkaz z Vatikánu. 25.února 1950 Josef Toufar umírá na následky mnoha těžkých poranění. Spisovatel Miloš Doležal věnoval objasnění případu i zachování památky Josefa Toufaramnoho let. Ze schůzek s pamětníky i podrobným pátráním v archivech sestavil strhující obraz rovného a odvážného člověka.


Michael Whyte: Není větší lásky - DVD (Paulínky 2015)

Po deseti letech korespondence dostal režisér Michael Whyte povolení ke vstupu a natáčení v klášteře Nejsvětější Trojice v londýnském Notting Hillu. Klášter bosých karmelitek byl založen v roce 1878. Sestry žijí v klauzuře a věnují se modlitbě a práci. Klášter neopouštějí s výjimkou návštěvy lékaře. Po celý den zachovávají mlčení. Mluví mezi sebou pouze dvakrát denně během stanovené rekreace. Několikrát oceněný dokument Není větší lásky (No Greater Love) nabízí jedinečný pohled do života řeholnic, které opustily moderní svět a jeho výdobytky. Film sleduje průběh jednoho roku za branami klauzury. Kromě výjimečných záběrů i několik rozhovorů se sestrami nám dává nahlédnout do bohatství jejich vnitřního života protkaného duchovními zápasy, ale též prodchnutéhoradostí z důvěrného vztahu s Bohem. „Hodnotu modlitby nelze změřit, jako se měří produktivita nebo užitečnost v jiných oblastech.“Natale Benazzi : 365 dní s pápežom Františkom(Spolok svätého Vojtecha, 2015)

Inšpirujme sa slovami nádeje pápeža Františka, ktorý prišiel „z konca sveta" a prináša nám povzbudenie na každý deň roka! „Prvé slovo, ktoré vám chcem ohlasovať, je slovo radosť. Nikdy nebuďte smutnými mužmi a smutnými ženami! Kresťan nemôže byť smutný! Nikdy sa nedajte znechutiť! Naša radosť nespočíva v tom, že máme veľa vecí, ale v tom, že sme stretli Osobu: Ježiša, ktorý je uprostred nás. Naša radosť pramení z vedomia, že s ním nikdy nie sme sami, a to ani v ťažkých okamihoch, ani keď naša životná cesta musí čeliť mnohým problémom a prekážkam, ktoré sa zdajú neprekonateľné."

AndreaTornielli, Giacomo Galeazzi: Pápež František: Táto ekonomika zabíja (Fortuna Libri 2015)

Stačilo niekoľko viet, ktoré pápež povedal proti „ekonomike, ktorá zabíja“, aby ho označili za marxistu. Že autormi istých komentárov sú vydavatelia finančných denníkov alebo predstavitelia niektorých pravicových hnutí, pravdepodobne nikoho neprekvapuje. Oveľa prekvapujúcejšiue je, že s nimi súhlasí aj časť katolíckeho sveta. O sociálnej nerovnosti a o chudobných je dovolené hovoriť iba pod podmienkou, že sa tak deje zriedka. A predovšetkým že sa nekritizuje systém, ktorý vraj predstavuje najlepší z možnýchsvetov, lebo ako učia „správne“ teórie, čím viac budú bohatnúť bohatí, tým lepšie sa bude žiť chudobným. V skutočnosti tento systém nefunguje a dnes ho spochybňuje pápež, ktorý navrhuje, aby sa uvažovalo o vzťahu medzi ekonomikou a evanjeliom. Andrea Tornielli a Giacomo Galeazzi, medzinárodne uznávaní vatikanisti, novinári denníka La Stampa a webovej stránky Vatican Insider, poukazujú na to, že základom uvažovania pápeža Františka je evanjeliová radikálnosť cirkevných otcov.

Austin Ivereigh: Papež reformátor (Triton, 2016)

Ivereighova široce pojatá a propracovaná biografie papeže Františka odkrývá dříve nepopsané podrobnosti počátků ambiciózního programu tohoto netradičního papeže, a kam církev s tímto programem míří. Na základě mnoha rozhovorů v Argentině, Římě i jinde a dlouholetých studií současné katolické církve vypráví Papež reformátor příběh Jorgeho Maria Bergoglia, muže, který se ze syna italských přistěhovalců střední třídy v Buenos Aires vypracoval na duchovního vůdce více než miliardy katolíků na celém světě. Ta to podrobná a důkladná ná biografie osvětluje v podstatě neznámé souvislosti: vliv argentinského nacionalistického hnutí na papeže Františka a inspiraci prvními jezuitskými misionáři; jeho radikální prosazování církve pro chudé; vizionářský, ale kontroverzní způsob vedení argentinských jezuitů a dech beroucí způsob, s nímž balancoval na hraně během vojenské diktatury v sedmdesátých letech dvacátého století.


Andrea Tornielli: František: Meno Boha je Milosrdenstvo (Fortuna Libri 2016)

"Milosrdenstvo je prvá vlastnosť Boha. Jeho meno je Milosrdenstvo. Neexistuje situácia, z ktorej sa nedostaneme; nie sme odsúdení, aby sme zahynuli v pohyblivých vodách." Jednoduchým a priamym jazykom pozýva pápež František každého muža a každú ženu na zemi na prostý, dôverný, osobný dialóg. Hovorí o milosrdenstve, ktoré má v jeho magistériu i svedectve ústredný význam. Každá stránka knihy vyjadruje vrúcnu túžbu priblížiť sa k všetkým dušiam v cirkvi i mimo nej, ktoré hľadajú zmysel života, cestu pokoja a zmierenia, liek na svoje fyzické i duchovné zranenia. Predovšetkým sa chce priblížiť k všetkým nepokojným a uboleným, ktorí túžia byť prijatí, nie odmietnutí: k chudobným a vylúčeným, k väzňom a prostitútkam, ale aj k zmäteným a tým, čo sa vzdialili od viery, k homosexuálom i k rozvedeným.

kolektív autorov: Svätý rok milosrdenstva, Myšlienky na každý deň (Lúč 2015)

Svätý Otec František vyhlásil mimoriadny Svätý rok milosrdenstva od 8. decembra 2015 do 20. novembra 2016. Nechajme sa každý deň tohto svätého roku sprevádzať myšlienkami Svätého Otca Františka. Čerpajme z veľkého prameňa Božieho milosrdenstva.

Terezie od Ježíše: Sebe ve mně hledat musíš, Básně sv. Terezie od Ježíše. (Karmelitánské nakladatelství 2015)

Kompletní soubor básní svaté Terezie od Ježíše vychází v češtině poprvé, a to ve vynikajícím překladu našeho předního hispanisty Doc. Miloslava Uličného. „... Duše tehdy neví, co dělat. Neví, zda má mluvit nebo mlčet, ani zda se smát nebo plakat. Jde o slávyplnou hloupost, nebeské bláznovství, kde se učí opravdové moudrosti. Mohutnosti mají schopnost zabývat se věcmi jen v Bohu. Pronáší se tu mnoho slov chvály na Boha, a to bez jakéhokoli řádu, pokud je neuspořádá sám Pán. Duše by chtěla propuknout v chválu a je celá bez sebe: líbezný nepokoj!... Těmito uchvacujícími slovy nám sama Terezie dává nahlédnout do okamžiku vzniku své poezie. Byla to v první řadě její mystická zkušenost, která ji takřka „nutila“ alespoň částečně vyjádřit nevyjádřitelné.

Terézia z Lisieux: Príbeh mojej duše (Lúč 2015)

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša a Sv. Tváre (1873 - 1897) - bosá karmelitánka, patrónka misií a misionárov, najmladšia učiteľka Cirkvi, duchovná dcéra sv. Terézie od Ježiša a sv. Jána od kríža je aktuálnym príkladom pre nás, ako nájsť cestu ku Kristovi a k dokonalosti v láske k blížnym. Chcela zostať "maličkou", aby ju Boh dvíhal k sebe, do výšok jeho nekonečného milosrdenstva. Dávala prednosť tomuto "výťahu" Božej lásky pred namáhavým výstupom po schodisku askézy, na ktorú necítila v sebe dosť síl.

Tomáš Halík: Vánoce a Velikonoce v úvahách Tomáše Halíka- CD MP3 (audiokniha, Vyšehrad 2013)

Profesor UK, prezident České křesťanské akademie a farář Akademické farnosti Praha, člen Evropské akademie věd a umění, Prof. PhDr. Tomáš Halík Th.D. patří mezi nejuznávanější morální autority, ceněné doma i ve světě. Nabízíme výběr z jeho meditací nad liturgickými texty hlavních křesťanských svátků, Vánoc a Velikonoc.

František Mikloško, Karol Moravčík (eds.): Radosť evanjelia na Slovensku,Pokus o analýzu situácie katolíckej cirkvi (Hlbiny 2015)

Autori publikácie si kladú za cieľ predstaviť súčasnú situáciu katolíckej cirkvi na Slovensku. Spočiatku bol náš zámer skromný. V malom kruhu priateľov sme sa chceli podeliť o svoje skúsenosti s našou cirkvou a názory na problémy v rôznych oblastiach jeje života. Časom sa ukázalo, že môže byť užitočné venovať sa téme koncentrovanejšie a ponúknuť viacero pohľadov tých, ktorí v sebe nesú skúsenosť spred roka 1989 a zároveň k nej pridajú skúsenosť s cirkevným životom v podmienkach uplynulého štvrťstoročia. Štvrťstoročie je pomerne dlhý čas, v porovnaní s obdobím pred rokom 1989 sa pomery v našej vlasti (nielen pre cirkev) radikálne zmenili. Poučení dejinami vieme, že vždy približne po štvrťstoročí nastali veľké spoločenské zmeny ako dôsledok striedania generácií, ale aj politického, kultúrneho, sociálneho a ekonomického vývinu...

Daniel Raus:Jób. Člověk soudí Boha - CD (audiokniha, Energia 2015)

Když existuje Bůh, proč nevinní trpí? Tak se ptá biblický Jób, stižený těžkými ranami. Jeho otázky jsou krutě současné a starobylý příběh ožívá v moderním pojetí, opřeném o text Daniela Rause. Proti sobě stojí Ivan Trojan jako Jób a Viktor Preiss jako Bůh. V režii Lukáše Hlavici s originální hudbou Huberta Bittmana vznikla unikátní nahrávka, která právě vychází jako audiokniha s názvem „Jób - Člověk soudí Boha“. Spolu s Ivanem Trojanem a Viktorem Preissem ztvárnili jednotlivé postavy Jan Vlasák, Petr Pelzer, Igor Bareš, Dana Černá, Matouš Ruml a Lukáš Hlavica. Jób vychází jako první z pěti audioknih biblických příběhů. Jde o unikátní projekt, jaký v našem prostředí vzniká jednou za několik generací. Navíc v době, kdy se Evropané vrací ke svým kořenům, ke kterým Bible nepochybně patří.

Zobraziť diskusiu (0)

Podobný obsah

Fedor Gál 70

Správy

Fedor Gál 70

Fedor Gál je pro mě jedním z lidí, kteří symbolizují moderní svobodné Slovensko. Navíc - jsem obdivovatel jeho přímé řeči.

Dva dojímavé príbehy

Správy

Dva dojímavé príbehy

Niekedy otvorím knihu a cítim, že teraz je ten správny čas, kedy si ju musím prečítať. Nedávno som prečítal 2 knihy, ktoré majú niečo spoločné. Hlavným hrdinom týchto kníh je muž, ktorému zomrela manželka a on sa nevie s jej stratou vyrovnať. A keďže život bez milovanej ženy pre týchto mužov nemá zmysel, hľadajú spôsob, ako ho ukončiť.

Zbrane Kornela Földváriho

Správy

Zbrane Kornela Földváriho

„No nie je ten život zlomyseľné prasa, ktoré sa vyžíva v detinských schválnostiach a dobre sa zabáva na našich reakciách?“ Napísal raz Kornel Földvári svoje milovanej sestre Irene Lifkovej. Roky jej spolu so svojou ženou Naďou písal každý týždeň jeden dva listy, písal ich na stroji a posielal poštou do Trenčína.