Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Nadácia a impérium

Keď fyzik a významný popularizátor vedy Michio Kaku spomínal na Isaaca Asimova, uviedol historku ako sa ho pýtal, odkiaľ čerpal inšpiráciu na napísanie Nadácie. Asimov mu odpovedal, že to bol pád rímskeho impéria. Pokračovanie legendárnej série s názvom Nadácia a impérium ponúka čitateľom pôsobivý obraz rozkladu pokročilej formy spoločenského usporiadania a takú vieru v silu exaktných vied, ktorá už nadobúda náboženskú podobu.

Isaac Asimov (1920 – 1992) bol veľmi mladý, keď napísal prvý diel Nadácie a zožal s ňou ohromný úspech. V roku 1966 získala ocenenie Hugo ako najlepšia žánrová séria všetkých čias. Pôvodne napísal Asimov tri knihy o Nadácii a neskôr, v 80. rokoch 20. storočia sa k sérii vrátil ďalšími príbehmi a niektoré z nich chronologicky predchádzajú pôvodným knihám. V novom slovenskom preklade sa k nám zatiaľ z pôvodnej trilógie dostal prvý a v súčasnosti druhý diel, Nadácia a impérium.

Dej sa opäť posunul významne do budúcnosti, tentokrát tri storočia od založenia Nadácie Harym Seldonom, najvýznamnejším predstaviteľom psychohistórie. Psychohistória bola veda, ktorá využívala pokročilé matematické modely na prognostiku správania obrovských skupín obyvateľstva. No v časoch Nadácie a impéria už nežili ľudia, ktorí by poznali všetky princípy psychohistórie. Seldon bol totiž presvedčený, že ak by ľudia vedeli, ako matematicky predvídať správanie, začali by prognózy byť nespoľahlivé, lebo by sa očakávanému vývoju dalo zabrániť. Namiesto toho sa slepá viera v nevyhnutnosť psychohistorických predikcií stala až základom určitých náboženských praktík. Nadácia sa vyvinula na významná politickú, obchodnú a vojenskú mocnosť, ktorá postupne získavala prevahu nad upadajúcim galaktickým impériom. Až kým sa neobjavil mutant Mul s prudkou expanziou a výraznými vojenskými úspechmi.

Každá pokročilá forma organizácie spoločnosti využíva na svoje fungovanie byrokraciu. Niekedy sa však stane, že pravidlá a ich vykonávatelia získajú príliš vplyvné postavenie a to sa stalo tristo rokov po založení Nadácie jej elitám. V jadre druhého príbehu je práve kríza vyvolaná nečakaným kontaktom byrokratického aparátu Nadácie s mutantom. Mul je nepredvídateľný prvok v presných matematických výpočtoch psychohistórie a je veľmi otázne ako sa s ním dokáže Nadácia vysporiadať. Na opačnom konci galaxie s neznámymi súradnicami sa medzičasom vyvíja druhá Nadácia a, zdá sa, že nadišiel čas začať po nej pátrať a nadviazať s ňou kontakt.

Zatiaľ čo prvý diel série pozostáva z viacerých textov, ktorých dej sa posúva po desiatkach rokov, Nadácia a impérium sa odohráva v oveľa kratšom čase. Asimov nekládol dôraz na psychológiu postáv, nemá ani zmysel vyčítať mu to. Niektoré pasáže alebo nápady, predovšetkým technológie budúcnosti, pôsobia anachronicky, ale to je vedľajšie. V jadre jeho série sú otázky o nevyhnutnosti sociálny procesov, ktoré utvárajú veľké dejiny a to, či existuje spôsob ako vývoj zmeniť.

Dokáže jedna bytosť ovplyvniť smerovanie miliárd iných? Ak áno, čo na to potrebuje? Stačila by k tomu vojenská sila alebo sú potrebné aj vraždy alebo dokonca schopnosti prekračujúce ľudské vnímanie? Postavy vedú dialógy o povahe impéria, jeho slabých miest, v románe sa pomerne dosť diskutuje. Nechýba ale ani akcia a dokonca až špionážna zápletka. To, čo však robí cyklus o Nadácii atraktívnym sú predovšetkým myšlienkové impulzy, ktoré od doby svojho vydania vysiela k čitateľom. A tí budú možno prekvapení, keď zistia, koľko iných diel, či už literárnych alebo filmových nadväzuje na túto výnimočnú sériu.


Isaac Asimov: Nadácia a impérium

Preklad: Patrick Frank

Lindeni 2020

296 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Nadácia a impérium

Nadácia a impérium

Isaac Asimov

Držiteľ ceny Hugo za najlepšiu žánrovú sériu všetkých čias. Kultová sci-fi séria Nadácia vychádza v novom slovenskom preklade pri príležitosti stého výročia narodenia autora Isaaca Asimova. Nadácia dokázala ustáť dve storočia úpadku kedysi mocného Galaktického impéria do nekontrolovateľného chaosu. Posledné pozostatky imperiálnej flotily sa teraz pokúšajú vrátiť nadačníkov do područia bývalej moci. Hari Seldon tento konflikt predpovedal a budúcu galaxiu na to pripravil. Čo sa však stane, ak do jeho výpočtov vstúpi celkom nepredvídateľná veličina – napríklad mutant s nadľudskými schopnosťami? Séria Nadácia je základným kameňom moderného sci-fi žánra a dnes je považovaná za klasiku svetovej literatúry. Predstavivosť Isaaca Asimova stvorila mimoriadny svet a pretransformovala sci-fi literatúru do podoby, ako ju poznáme dnes.

Kúpiť za 12,82 €

Nadácia

Nadácia

Isaac Asimov

Držiteľ ceny Hugo za najlepšiu žánrovú sériu všetkých čias. Kultová sci-fi séria Nadácia vychádza v novom slovenskom preklade pri príležitosti stého výročia narodenia autora Isaaca Asimova. Na začiatku tridsiateho milénia dosiahlo Impérium svoj vrchol. Rozpína sa do všetkých kútov galaxie a nikdy nebolo také mocné ako teraz. Len zakladateľ novej vednej disciplíny psychohistórie dokáže predvídať eminentný úpadok nasledovaný tridsiatimi tisícročiami chaosu a konfliktov. V snahe zachrániť vedomosti ľudstva a skrátiť obdobie chaosu na nevyhnutné minimum založí psychohistorik Hari Seldon na opustenej planéte na okraji známeho vesmíru maják nádeje pre budúce generácie. Toto útočisko pre tie najväčšie mozgy ľudstva nazve Nadácia. Séria Nadácia je základným kameňom moderného sci-fi žánra a dnes je považovaná za klasiku svetovej literatúry. Isaac Asimov stvoril svet, v ktorom nastoľuje problémy aktuálne aj sedemdesiat rokov po prvom vydaní.

Kúpiť za 11,47 €

Podobný obsah

Modlitba proti modlitbe

Recenzie

Modlitba proti modlitbe

Nemecký prozaik Daniel Kehlmann sa literárne vracia k stopám svojich spisovateľských praotcov zo začiatku dvadsiateho storočia. Ich tvorbu ovplyvnil fatálny pád monarchie, spoločenské zmeny v nových štátnych celkoch, ale aj ďalšie, ešte katastrofickejšie prognózy v medzivojnovom období. Dnes štyridsaťpäťročný Daniel Kehlmann síce priamo nezažil žiadnu zo zmienených situácií, napriek tomu vo svojich génoch nesie kvality týchto klasických úvah.

Bábkar

Recenzie

Bábkar

Sofiin svet patrí v literatúre o filozofii azda k najlepšej príručke vôbec. Jostein Gaarder v ňom pútavo ozrejmuje vzťah človeka k mysleniu. Literárna úloha Bábkara je v mnohom podobná. Nie je síce náukou o filozofii, ale stáva sa príručkou v čase, kedy voláme o pomoc. Hľadá civilnú tvár temných stránok.

Noc žeriava

Recenzie

Noc žeriava

Britský spisovateľ amerického pôvodu Patrick Ness je známy predovšetkým vďaka tvorbe v žánri young adult. Populárna je jeho trilógia Nespútaný chaos, My ostatní tu len tak žijeme či román Sedem minút po polnoci, ktorý bol nedávno sfilmovaný pod názvom Volanie netvora. Vlani sa však slovenskí čitatelia a čitateľky dočkali aj jeho druhého románu pre dospelých v preklade Zuzany Trstenskej.