Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Modlitba proti modlitbe

Nemecký prozaik Daniel Kehlmann sa literárne vracia k stopám svojich spisovateľských praotcov zo začiatku dvadsiateho storočia. Ich tvorbu ovplyvnil fatálny pád monarchie, spoločenské zmeny v nových štátnych celkoch, ale aj ďalšie, ešte katastrofickejšie prognózy v medzivojnovom období. Dnes štyridsaťpäťročný Daniel Kehlmann síce priamo nezažil žiadnu zo zmienených situácií, napriek tomu vo svojich génoch nesie kvality týchto klasických úvah.

Román Tyll (Lindeni, 2020) je situovaný do obdobia počas tridsaťročnej vojny, ktorá trvala v rokoch 1618 - 1648. Európa sa zmietala v krvavom náboženskom konflikte, kde na jednej strane reprezentovala záujmy obec rímskokatolíckej cirkvi, na strane druhej stála vetva luteránov podporovaná švédskou korunou. Nie je prehnané tvrdenie, že eskalácia napätia si vo väčšej, alebo menšej miere vyžiadala angažovanosť takmer všetkých európskych národov. Zbrane definitívne utíchli až podpísaním vestfálskeho mieru. Paradoxom je, že postoje k násiliu sú v kontexte svätých kníh na úrovni hriechu. Obhajoba čistoty zbraňou je len zmätočným tápaním svetskej moci, aká lačne hľadá zámienky pre svoje expanzívne záujmy.

Dovtedy sa zbrane neorganizovane ozývali po všetkých kútoch starej Európy a každý vlastnými slovami modlitieb skúšal oddialiť priame ohrozenie svojej osoby. Drastické plienenie, mučenie, vypaľovanie dedín, organizované kolektívne vraždy. Dostať sa do rúk nepriateľovi bolo horšie ako zomrieť dobrovoľne. Smrť trvala dlho.

Tyll Eulenspiegel do tejto doby patrí. Buchnáty a šikanovanie zažíval už na dvore mlynára, kde sa narodil. Nešlo o hry, ale číru demonštráciu moci - silnejší otvorene ohrozoval slabšieho a vystavoval ho rôznym skúškam pod hrozbou smrti, alebo nehody. Neraz sa takmer zadusil či utopil. Hospodársky dvor prinášal zákutia s rôznymi nástrahami a stali sa cvičiskom Tyllovej odolnosti a tolerancii voči krutosti. Je bláznovstvo z jeho strany taktikou? Holandský učenec Erazmus Rotterdamský vo svojej knihe Chvála bláznivosti (Odeon, 1966) ukazuje prístup blázna k svojmu pánovi. Žart je tolerovanejší než pravda. Tá môže byť potrestaná. Mnohé Tyllove varovania tak môžeme ignorovať smiechom, no jeho prítomnosť v príbehu privoláva všetky aktuálne hrozby.

„Kto je to?”spýtal sa Gustáv Adolf.
Kráľovi chvíľu trvalo, kým pochopil, že má na mysli blázna.
„Kto je to?” Zopakoval blázon.
„Páčiš sa mi,” uškrnul sa Gustáv Adolf.
„Ty mne nie” odvetil blázon.
(str. 222)

Vďaka svojej infantilne priamej povahe a jazyku, aký nemôže nikto brať vážne, sa Tyll dostáva do kontaktu s pestrou zmesou ľudí svojej doby. Napriek tomu Kehlmann nevytvoril romantizujúci portrét obitého chudáka, aký v plnom rozsahu konfrontuje dobu. Je hlásnikom nešťastia a utrpenia. Neutíchajúcim smiechom v pozadí zverstiev, aké trhajú zo spánku. Krvavé a agresívne správanie je dôsledkom príkazov a rozhodnutí, na aké sa zadávatelia často nemôžu dívať. Nie je to ich práca, pretože je špinavá.

“Tučný gróf sa ponaťahoval a zívol si. Krajina bola kopcovitá, no nikde ani jeden strom, všetky boli vyrúbané. Z diaľky k nim doliehalo dunenie.
„Ach jaj”, vzdychol si tučný gróf, „ešte aj búrka!”
Dragúni sa zasmiali. Tučný gróf pochopil. Už vie, čo to je, hlesol rozpačito, vďaka čomu sa, samozrejme, strápnil ešte viac. Vraj len žartoval. Hus ich sledovala nechápavými husími očami. Otvárala a zatvárala zobák. Dragún Franz Kärrnbauer si priložil k lícu karabínu a vystrelil. A hoci sa tučný gróf bude onedlho dívať na oveľa horšie veci, do konca života nezabudne, aká hrôza ho až do najhlbších útrob premkla, keď sa vtákovi rozprskla hlava. Bolo na tom niečo priam nepochopiteľné - tá rýchlosť, akou sa malá pevná hlava v okamihu premenila na striekanec a na nič a ako sa zviera ešte pokúsilo o pár tackavých krokov a potom sa zrútilo, biely útvar uprostred čoraz väčšej červenej mláky. Zatiaľ čo si šúchal oči a snažil sa pomaly dýchať, aby neodpadol, rozhodol sa, že na to musí bezpodmienečne zabudnúť. (s. 139)

Tragédia, hoci môže byť ukrytá v pohľade na detail utrpenia, má obrovskú moc. Dokáže zmeniť povahu, prístup a postoj ku komfortu. Nie však vtedy, keď sú vojna, krv a bitky štandardom. Vtedy je samotná modlitba málo, navyše, môže byť nebezpečná, ak stojí proti druhej.

Tyll
Daniel Kehlmann
Lindeni, 2020Recenznú knihu poskytlo vydavateľstvo Lindeni

Zobraziť diskusiu (0)

Tyll

Tyll

Daniel Kehlmann

Legendárna postava nemeckého folklóru Tyll Ulenspiegel ožíva v románe oceňovaného autora Daniela Kehlmanna. Príbeh sa odohráva na pozadí tridsaťročnej vojny, počas ktorej Tyll vyrastá, dospieva a starne, až sa jedného dňa rozhodne, že nikdy nezomrie.

Kúpiť za13,77 €

Podobný obsah

Nadácia a impérium

Recenzie

Nadácia a impérium

Keď fyzik a významný popularizátor vedy Michio Kaku spomínal na Isaaca Asimova, uviedol historku ako sa ho pýtal, odkiaľ čerpal inšpiráciu na napísanie Nadácie. Asimov mu odpovedal, že to bol pád rímskeho impéria. Pokračovanie legendárnej série s názvom Nadácia a impérium ponúka čitateľom pôsobivý obraz rozkladu pokročilej formy spoločenského usporiadania a takú vieru v silu exaktných vied, ktorá už nadobúda náboženskú podobu.

Bábkar

Recenzie

Bábkar

Sofiin svet patrí v literatúre o filozofii azda k najlepšej príručke vôbec. Jostein Gaarder v ňom pútavo ozrejmuje vzťah človeka k mysleniu. Literárna úloha Bábkara je v mnohom podobná. Nie je síce náukou o filozofii, ale stáva sa príručkou v čase, kedy voláme o pomoc. Hľadá civilnú tvár temných stránok.

Noc žeriava

Recenzie

Noc žeriava

Britský spisovateľ amerického pôvodu Patrick Ness je známy predovšetkým vďaka tvorbe v žánri young adult. Populárna je jeho trilógia Nespútaný chaos, My ostatní tu len tak žijeme či román Sedem minút po polnoci, ktorý bol nedávno sfilmovaný pod názvom Volanie netvora. Vlani sa však slovenskí čitatelia a čitateľky dočkali aj jeho druhého románu pre dospelých v preklade Zuzany Trstenskej.