Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Kolaps západnej spoločnosti

Za jednu z najvážnejších hrozieb v súčasnosti býva považovaný tzv. blackout: odpojenie od elektriny a zdrojov energií považovaných za samozrejmé. Rakúsky spisovateľ Marc Elsberg popísal vo svojej rovnomennej knihe scenár možného vývoja podobnej situácie a zlovestné dôsledky pre západné spoločnosti.

Román začína okamžitým uvedením do udalostí: v Taliansku a Švédsku sa postupne zdanlivo bez dôvodu odpájajú od elektrickej prenosovej sústavy celé regióny a reťazová reakcia spôsobí, že medzištátne prepojenia sústavy následne dovedú do energetického kolapsu celú Európu. Deje sa to v mrazivom februári, bezprostredné ohrozenie ale nesúvisí len s nepriaznivým počasím. Hoci zástupcovia energetických koncernov veria v nápravu do niekoľkých hodín, plynú dni a nedochádza k žiadnej zmene. Život ako ho poznáme sa rozpadá.


Hoci je Black-out pomerne hrubou knihou, číta sa plynule a nie sú v nej žiadne zbytočné pasáže. Striedanie viacerých dejových línií s množstvom postáv zabezpečuje rýchlu dynamiku, pričom Elsberg postupne otvára rozličné znepokojujúce témy. Atraktivita knihy spočíva práve v popise rôznorodých situácií vyvolaných výpadkom energie a širšieho spoločenského kontextu. Nejde totiž o žiadnu vedeckú fantastiku, ale o reálne okolnosti, pretože masívne výpadky elektrických sústav v trvaní až do desiatok hodín sú známe a pomerne presne sa vie, čo by znamenali. Príprava, ktorú podstúpil pred písaním autor je obdivuhodná a siaha od potravinárstva až po civilnú obranu.


Strata elektrickej energie neznamená len vypnuté svetlo. Bez elektriky nefunguje v súčasnom svete po niekoľkých dňoch takmer nič, vrátane vodovodných a benzínových čerpadiel, nemocníc, bankového systému (pokiaľ nemá človek veľkú hotovosť), dopravy atď. Už len nemožnosť odstrániť následky fyziologických potrieb vyvolávajú hrozbu epidémií a pri miliónoch ľudí sa vynárajú z tmy aj rôzne ďalšie problémy. Bez možnosti komunikovať v celonárodnom rozmere postupne upadá autorita zákona a vládnych rozhodnutí, stupňuje sa chaos, objavujú sa svojvoľní lokálni uzurpátori moci a dostať situáciu po kontrolu nie je vôbec jednoduché.


K podobnej situácii neprichádza len tak náhodou. Jedna z postáv, programátor Piero Manzano pomerne rýchlo zistí, že išlo o zámerný a koordinovaný hackerský útok na tzv. smart metering (elektromery ovládané na diaľku, táto technológia sa postupne zavádza aj na Slovensku). Sám sa ale pritom dostane do podozrenia a počas úteku začína pátranie po skutočných pôvodcoch útoku. Náznaky smerujú k podozreniu, že ide o nezvyčajný teroristický útok a každým dňom je jasnejšie, že v globalizovanom svete závažné narušenie kritickej infraštruktúry znamená rozsiahle dôsledky mimo rámec bežnej skúsenosti. Elsberg sa v tejto súvislosti viackrát v románe odvoláva napr. na vírus Stuxnet z pred niekoľkých rokov, o ktorom sa predpokladalo, že ani nemôže existovať.


Román Black-out si zasluhuje pozornosť z viacerých hľadísk. Má výraznú informačnú hodnotu, dalo by sa povedať, že až populárno-náučnú. Približuje fungovanie javov, ktoré nás bežne obklopujú, ale ich prítomnosť si ani neuvedomujeme. Navyše čitateľsky atraktívne podrobne a fundovane zachytáva proces krízového riadenia v prípade rozsiahlej katastrofy, ukazuje na zodpovednosti rozptýlené od administratívy v Európskej únii, cez medzinárodné organizácie až po lokálne vlády. V nemecky hovoriacich krajinách zaznamenal román Marca Elsberga rozsiahly úspech a nemali by ho obísť ani slovenskí čitatelia obľubujúci inteligentné thrillery.Marc Elsberg: Black-out. Zajtra už bude neskoro
Preklad: Ľubica Henssen
Zelený kocúr 2016
504 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Black-out. Zajtra už bude neskoro.

Black-out. Zajtra už bude neskoro.

Marc Elsberg

Európou práve lomcujú februárové mrazy, keď na celom kontinente vypadnú prenosové elektrizačné sústavy a nastane totálna tma. Následky sú katastrofálne. Na neosvetlených cestách dochádzka k dopravným kolíziám, zlyháva centrálne kúrenie, mobilné telefóny sa nedajú dobiť a k internetu nie je prístup. Taliansky informatik Piero Manzano má podozrenie, že ide o útok hackerov. No jeho snahy upovedomiť talianske úrady zostanú bezúspešné. Uverí mu až komisár Europolu François Bollard, ktorý rozbehne pátranie po stopách útočníkov. Krátko nato sa na Manzanovom notebooku objavia záhadné emaily a on sám upadne do podozrenia. Až vtedy pochopí, akí rafinovaní a nemilosrdní sú ich protivníci. Zatiaľ čo Manzano uteká pred políciou a zároveň pátra po pôvodcoch výpadku, Európa a jej obyvatelia prežívajú kruté chvíle a vedú beznádejný boj o holé prežitie. Úspešný román rakúskeho autora Marca Elsberga nastoľuje otázky, na ktoré bude musieť ľudstvo nájsť odpovede čím skôr, pretože zajtra už bude možno neskoro... „Úžasné na knihe je, že v nej autor spracoval dôveryhodné informácie. Keď som včera večer stlačil vypínač a rozsvietilo sa svetlo, uľahčene som si vydýchol.“ Andreas Eschbach „Elsberg spojil štyri dejové línie do napínavého príbehu, ktorý čitateľovi vyráža dych,“ napísal o knihe popredný nemecký populárno-vedecký mesačník Bild der Wissenschaft, ktorý ju vyhlásil za najnapínavejšiu knihu populárno-náučnej literatúry roku 2012.

Kúpiť za 16,63 €

Podobný obsah

Egypťan Sinuhe

Recenzie

Egypťan Sinuhe

Historický román je svojím spôsobom veľmi výlučná literárna forma. Pokiaľ má byť spracovaný naozaj poctivo, kladie na tvorcu nemalé nároky. V prvom rade si vyžaduje presnú znalosť popisovaného historického obdobia, bez ktorej docieliť autenticitu je, pochopiteľne, nemožné. Nemôže chýbať chytľavý príbeh, či rovno viacero spletitých príbehov, zaľudnený čo najpestrejšou zmesou charakterových typov, plasticky interpretujúcich historickú každodennosť i veľké zlomové historické udalosti. Všetko z tohto, a ešte podstatne viac, vo svojej tvorbe ponúka zrejme absolútny imperátor na poli historického románu – Mika Waltari.

Desiatka najlepších slovenských kníh podľa poroty Anasoft litera

Správy

Desiatka najlepších slovenských kníh podľa poroty Anasoft litera

Desiatka je známa a je pre mnohých prekvapivá. V tejto chvíli vám prinášame len krátky prehľad desiatich finalistov, ktorých porota vyberala z doteraz rekordného počtu 227 prozaických kníh, ktoré vyšli v minulom roku - a tie tam na rozdiel od českých literárnych cien neprihlasujú vydavatelia, porota posudzuje všetky knihy, ktoré vyšli. Postupne vám prinesieme ukážky z nich aj reakcie kritikov na tento výber.

Dojemný príbeh o predsudkoch, samote a porozumení

Recenzie

Dojemný príbeh o predsudkoch, samote a porozumení

Niektoré knihy majú jedinečnú schopnosť rozochvieť zabudnuté struny mysle, ktorým sme nevenovali pozornosť toľký čas, až začali hrdzavieť. Stačí však pohladiť papier nasiaknutý tlačiarenskou čerňou, pohrúžiť sa doň a rázom sa zmení na rezonančnú dosku, čo im prinavráti hlas. Podobne pôsobí aj prvotina írskej spisovateľky Sary Baume. Lyrická próza Jasno lepo podstín zhyna dáva tušiť už svojím názvom, že ide o skladbu presýtenú pôvabným smútkom, melancholickou krásou. Započúvajme sa teda do jej slov a vychutnajme príbeh dvojice osamotených duší, čo vôbec prvýkrát zakúsili teplo vzájomného porozumenia.