Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Intelektuálne nomádstvo na povrchu našej planéty

Kniha Povrch vašej planéty zachytáva život a myšlienky fiktívnej postavy Gabriela Ferdeho odohrávajúceho sa v období posledných štyroch decénií. Na pozadí súkromného života a jeho peripetií sú hlavnými záujmami rozprávača, resp. zapisovateľa kultúra a špeciálne literatúra, jej tvorcovia a hrdinovia na rôznych miestach planéty a permanentne sa vracajúci motív sledovania a tajných organizácií.

Macsovszkého hlavný hrdina rekapituluje svoj život pomocou zápiskov štruktúrovaných do niekoľko stranových kapitol. Táto forma nie je rušivá, pohodlne umožňuje retrospektívu i aktualizácie. Dej je viac menej chronologický pričom okrem osudov hrdinu rozvíja aj mikropríbehy ďalších postáv. Gabriel rozbieha svoju reflexiu mladosti v malom meste na južnom Slovensku osemdesiatych rokov. Tu sa oboznamuje s kultúrou, literatúrou, undergroundovou subkultúrou. S množstvom skutočných viac, či menej známych postáv, ktorých životné osudy sa na istý čas preťali s autorovým. Na pozadí svetových aj lokálnych udalostí autor ilustruje svoje peripetie literárneho a spoločenského života. Zaujme aj jeho citlivé vnímanie potenciálnej prítomnosti normalizačných tajných služieb hraničiacich s paranojou: „..niečo mi vraví, že hlavným objektom Norbertovho záujmu som bol predsa len ja. Nemožno nepripustiť, že ešte aj tie žúry organizoval len a len kvôli mne. Aby ma mohol pozorovať z blízka. Podnapitého, uvoľneného, rozšanteného. Striehol na každé moje nestrážené slovo.“

Gabriel sa snaží aktivizovať počas Nežnej revolúcie, no v Nitre ho nik nevolá do ústredných aktivistických funkcií. Vykresľuje pestrú paletu lokálnych revolucionárov; bývalí komunisti, herci, intelektuáli. Nakoniec si berie na starosti podchytenie náboženských komunít. Hneď prvý nitriansky farár však Gabriela spozná napriek tomu, že sa vidia prvý krát. Je informovaný o aj jeho rodine. Gabriela to natoľko vystraší a posilní v ňom vieru v existenciu tajných organizácií majúcich pod palcom aj jeho nie veľmi významnú existenciu, že v ďalšom agitovaní nepokračuje. Ako učiteľ vstupuje do deväťdesiatych rokov, do obdobia v ktorom „každý robí, čo môže. Každý môže robiť to, čomu sa neveľmi rozumie. Dôležité je odhodlanie, nápad, vytrvalosť.“

Hlavný hrdina sa ocitá v redakcii nemenovaného, no čitateľom čoskoro identifikovaného medzinárodného časopisu, v ktorom sa články nepíšu, ale preberajú z Prahy a Ameriky. Pre slovenské vydanie doplňované stanoviskom odborníkov, ktorí však často krát neboli veľmi zhovorčiví, vzhľadom na to, že meno firmy sa až príliš „spájalo s agresívnou reklamou a príliš svojvoľným nakladaním s osobnými údajmi.“ Deväťdesiate roky prinášajú aj nárast záujmu o rôzne formy mystiky, ezoterizmu a všakovakých náboženských prúdov, teda motív, ktorý vo svojom Analfabetovi detailne predostrel aj Michal Havran. Nášho hrdinu priťahovali a pri svojom zapisovaní čitateľa zasväcuje do nejednej inštitúcie, či približuje bizarné príbehy persón venujúcich sa týmto smerov. Ocitáme sa v budhistockom kláštore aj na byte u jasnovidkyne.

Román je aj akousi literárnou geografiou. Začína v malomeste, no cez Nitru, Bratislavu a Prahu sa Gabriel dostáva až do rôznych miest v USA, Holandska, Bulharska a napokon do Argentíny. Vždy so zameraním na tamojšiu kultúru, jej postavy a ich príhody. Často veľmi vtipne komentovanou. V zápiskoch sa ocitajú snáď stovky osobností, nebudeme ich teda menovať. Širšej charakteristiky krajiny a spoločnosti sa čitateľ dočká v prípade Holandska. „Ambicióznejšej holandskej žene nikto nehádže pod nohy polená. Preto zvládne vyštudovať univerzitu, získať vysoký akademický titul, uchytiť sa vo výskume, publikovať vedecké články v karentovaných časopisoch a potom, na najvrchnejšom vrchole kariéry poskytnúť interview pre obrázkový časopis feministiek štvrtej vlny a povedať čitateľkám: Stačilo, idem domov, chcem byť žena v domácnosti, odteraz budem len vypekať koláčiky. Holandská žena sa len tak niečoho nezľakne. Vie, ako hodiť minulosť cez palubu.“ Do Holandska a Argentíny prichádza Gabriel so svojou manželkou exaktnou vedkyňou; biologičkou a kartografkou. Vďaka nej môžeme nahliadnuť do sveta akademikov, vedeckých konferencií či zahraničných študentov z tzv. tretích krajín. Motív sledovania a tajných služieb sa obsedantne vracia, len technické prostriedky sú iné.

Záver je neurčitý, no oň v Povrchu vašej planéty nejde. Nevadí ani, že sa fakty prelínajú s fikciou, ani že manželský pár cestuje za pomoci vypínača. Kniha zaujme predovšetkým autorových generačných súpútnikov z prostredia kultúry. Možno ju vnímať aj ako autobiografizujúcu výpoveď či svedectvo moderného intelektuálneho nomádstva.


Ivan Stodola

Zobraziť diskusiu (0)

Povrch vašej planéty

Povrch vašej planéty

Macsovszky Peter

Román sa snaží zachytiť činorodosť ľudského tvora na zemeguli. Je to katalóg významných osobností.Slovenských i zahraničných. Karneval obsesií a skutkov. Prehliadka udalostí. Súkromných, historických i tajuplných. Správa o tom, že pohyby v privátnej sfére niekedy zatienia veľké spoločenské dianie. Správa o komických i zlovestných podobách stihomamu. No v prvom rade je to skromná pocta vzdelancom, ktorí v zabudnutých mestách strednej Európy vytrvalo udržujú oheň kultúrnych aktivít.

Kúpiť za 10,80 €

Tantalópolis

Tantalópolis

Macsovszky Peter

Keď Szoborkay kráča po zemi. Väčšinou po betóne a asfalte. Ale akoby to nebola zem, akoby to nebol asfalt. Pred výklad mi a suvenírmi pouličných predavačov. Alebo po cestičkách francúzskych i anglických záhrad. Alebo keď len prechádza zo spálne do kuchyne. Jasne si uvedomuje, že cíti. Jasne cíti, že necíti. Nevie síce, ako má človek správne cítiť, pociťovať, preciťovať, vyciťovať, no cíti, že s jeho cítením. Niečo nie je celkom v poriadku. Nie takto by chcel cítiť. Ale možno inak sa nedá a aj iní cítia takto; takéto cítenie nazývajú ľudským cítením.

Kúpiť za 11,40 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.