Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Imaginárna zoológia

Vzťah človeka k živočíchom sa historicky vždy premietal aj do literatúry, od mytologických postáv cez rozprávky, až po realistické zobrazenia. Labyrintom literárnych zachytení vybratých zvierat nás sprevádza Jan Lukavec vo svojej poslednej knihe Imaginární zoologie. Od slávnych príbehov k menej alebo vôbec známym: nájdeme tu veľa spôsobov ako ľudia zrkadlili svoje uvažovanie do prírody a ako tá spätne ovplyvňovala ich životy.

Imaginární zoologie nie je beštiár vymyslených zvierat ani prerozprávaním známych mýtov, v ktorých zvieratá vystupujú. Zaoberá sa predovšetkým skutočnými živočíchmi a spôsobom, ako sa v literatúre (a príležitostne aj v iných médiách) formoval vzťah medzi ľuďmi a ich zvieracími spoločníkmi. Jan Lukavec pristupuje k prírode ako antropológ alebo sociológ zvieracej ríše. Jeho skúmanie je metodické, v kapitolách postupuje od historického zobrazenia daného zvieraťa k súčasnosti, pričom nejde len o opisné charateristiky. Autor sa nevyhýba ani hodnoteniu a poukazuje napr. na ekologické aspekty vzťahu človeka a zvieraťa, ktoré v minulosti neboli práve vzorové a pôsobili výrazne v neprospech prírody.


Postupne sa v jednotlivých kapitolách oboznámime s tak rôznorodými zástupcami živočíšnej ríše ako sú modlivky, mravce, vrany, krkavce, psy, vlky, líšky, medvede, mačky, netopiere, prasa, opice, veľryby a aj špecifickými formami koexistencie zvierat a ľudí, konkrétne s dejinami pražskej zoologickej záhrady. Aby sme trochu priblížili autorov prístup, všimnime si na príklade kapitoly o koňoch, ako pútavo vie písať o kultúrnych dejinách tohto zvieraťa. Porovnanie napr. islamu a biblických odkazov ukazuje, že zatiaľ čo v prvom civilizačnom okruhu mal kôň významné miesto, v kresťanstve nebol považovaný za nič výnimočné, kým sa na scéne neobjavili rytieri. V gréckych mýtoch sa zas kôň vyskytuje hneď v niekoľkých podobách (Pegas, kentauri) a snáď najznámejšie mýticke zviera podobné koňovi je západná podoba jednorožca.


Z dejín sociálneho myslenia dobre vieme, že v minulosti niektoré živočíšne druhy, napr. mravce, predstavovali významný predmet pozorovania a boli prirovnávané k ľudskému spoločenstvu. Závery týchto pozorovaní reprezentovali do určitej miery prevládajúce ladenie vtedajšej spoločnosti: od zdôrazňovania kooperácie, cez výbojnosť až po pevné hierarchické delenie, to všetko slúžilo na vyvolanie zdania podobnosti medzi procesmi v ľudskej spoločnosti a zvieracími formáciami. Pripomeňmne len, že aj v súčasnosti existuje tendencia zobraziť v literatúre ľudstvo ako výsledok vplyvu zvierat, no v duchu doby ide o výstrahu, prípadne o apokalyptické podobenstvo, napr. predstava o živote bez včiel alebo hmyzu ako takého.


Literárne zdroje, z ktorých Jan Lukavec čerpá, sú neuveriteľne rôznorodé: mýty, rozprávky, rytierske romány, Biblia, eposy a nespočetné odkazy na romány a odbornú literatúru. Posledných takmer 20 strán knihy tvoria práve pramene a môžeme ich vnímať aj ako výborné odporúčania pre ďalšie čítanie k danej téme. Celkovo si Jan Lukavec vyberá pre svoje skúmania témy, ktoré sú celkom nezvyčajné a veľmi dobre sa vďaka jeho štýlu písania čítajú. Pripomeňme niektoré jeho predchádzajúce knihy: Zneklidňující svět zrcadel (Malvern 2011), Od českého Tokia k exotické Praze (Malvern 2013), Bytosti na pomezí (Pulchra 2016). Práve poslednú menovanú odporúčam ako doplnok k Imaginární zoologii, pretože veľmi vhodne ukazuje, ako sa v literatúre realita mieša s fikciou, ako emócie (napr. úzkosť, strach alebo láska) vedia formovať ľudskú predstavivosť tak, že už tisícročia vznikajú príbehy, ktoré neustále obdivujeme a vraciame sa k nim.Jan Lukavec: Imaginární zoologie

Pulchra 2019

288 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Imaginární zoologie

Imaginární zoologie

Jan Lukavec

Kniha přibližuje kulturní dějiny vybraných živočichů od nejstarších mytických dob až po dnešek. Napříč různými literárními žánry sleduje proměňující se obrazy koček, lišek, koní, psů, vlků, prasat, medvědů, netopýrů či velryb. Navazuje na ty soudobé teorie, které zpochybňují dichotomii příroda – kultura, případně zvíře – člověk, jež se snaží o přehodnocování antropocentrického vidění světa. Autor ve svém textu spojuje hledisko kulturně historické s pohledem literárněvědným, inspirovaným tzv. ekokritikou. Vychází ze znalosti mytických příběhů, eposů, moderních románů, dětské literatury i některých populárních filmů, aby z toho všeho vytvořil měnící se mozaiku fiktivních zvířecích hrdinů. Ke slovu přichází i etologická a obecně antropologická rovina: text nepopisuje jen transformace literárních motivů, ale jejich prostřednictvím též stále se vyvíjející vztah člověka a přírody. Nezkoumá pouze jednání vymyšlených figur, ale konfrontuje je také s poznatky současných přírodovědců. Zvířata kniha nemechanizuje, ani z nich nedělá nová božstva. Zato v nich hledá naše „ochlupené bližní“.

Kúpiť za 12,69 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.