Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Hemživý chaos

V poslednej dobe celkom často skloňujem čítanie pred spaním. Je to moment, kedy potrebujeme upokojiť myšlienky a dostať sa do pokojného, vegetatívneho stavu v ktorom je možné do rána odpočívať.

Vrámci tohto procesu som v poslednej dobe vyskúšalo viacero kníh a žánrov. Bolo mi prekvapením, že som sa v overenom štýle majstra hororového žánru H.P. Lovecrafta stretol aj s upokojením zmyslov. Kniha Hemživý chaos a jiné příběhy (Argo, 2020) z nakladateľstva Argo je zborníkom spisovateľa z pestrého obdobia autorských spoluprác. Na poviedkach a úvahách nepracoval sám, v snahe o vyriešenie vlastnej ekonomickej situácie vytváral obsah na objednávku. Ak to povieme veľmi zjednodušene. Nemal strednú školu, ani vysokú. Jeho vzdelanie mu umožňovalo zastávať len obmedzené množstvo pracovných pozícií. Vzťah ku vzdelaniu je v osobnosti Lovecrafta veľmi ambivalentný. Na základe limitov v matematike sa nemohol venovať astronómii, ktorou bol dlhoročne fascinovaný a vyčerpanie bolo rodovým prekliatím. Aj jeho otec sa údajne dostal do hrobu z príčiny stresu a fyzického i mentálneho vyčerpania.

Všetku svoju energiu venoval košatej kreativite, z ktorej vyvstali kultové diela v žánri hororu. Práca so živlami, zmyslami a zvýšeným tlakom sú zaručenou kombináciou každého jeho literárneho útvaru od poviedky, cez román až po esej. Práve posledná zmienená kategória tvorí silnú ingredienciu v textoch obsiahnutých v čerstvom zborníku Hemživý chaos a jiné příběhy. Texty majú spirituálny charakter a sú zasadené do rôznych etnických, teologických a kultúrnych kontextov. Pracuje s históriou starovekého Egypta, orientuje sa na korene Ázijských náboženstiev, vracia sa za obdobím indiánov. Práve pestrosť týchto prostredí vytvára najväčší chaos a pri čítaní “na jeden hlt” môže byť čitateľ obrazovo preťažený. Ideálna forma čítania je teda po častiach, aby bol efekt jednotlivých príbehov zastúpený absolútnou čitateľskou senzitívnosťou.

Ohromný pocit náhleho osamotenia a melanchólie je ťažiskom napätia. Hranica medzi skutočnosťou a fiktívnym svetom ťarchavého magického strachu je lámaná každým neopatrným krokom protagonistu. Kam padne pohľad, tam je pohyblivá vlna likvidačnej energie a temna. Medzi týmito čiernymi oblakmi démonických monštier a metafor sú ale texty meditatívne, presiaknuté upokojujúcim pocitom spirituality fixované na reálne náboženské predobrazy.

Kniha ukazuje, že Lovecraft pod štítom rôznych pseudonym a v spolupráci s ďalšími autormi bol schopný flexibilne reagovať na čitateľské požiadavky. Tak sa tu na mnohých miestach objavuje autentická neha a viera v ospalý pokoj, aký môže v jeho znepokojivých románoch chýbať.

Sme zasvätení do rôznych rituálnych procesov a brána medzi podsvetím a zmyslovo prebádaným svetom zíva nekonečnou hĺbkou podmanivého temna. Aj napriek tejto skutočnosti vieme otvoriť oči z dynamického sna a ocitnúť sa v čistom prostredí, ktoré môže kedykoľvek pred nami zaniknúť tým najdesivejším spôsobom.


Hemživý chaos a další příběhy

Argo, 2020

Preklad: Milan Žáček


Recenznú knihu poskytlo kníhkupectvo Kosmas.

Zobraziť diskusiu (0)

Hemživý chaos a jiné příběhy

Hemživý chaos a jiné příběhy

H.P. Lovecraft

Mezi Lovecraftovy nejzajímavější práce patří povídky z období, kdy byl trýznivou finanční situací nucen psát pro jiné, ať už jako utajený, anonymní autor, přepisovatel nebo přiznaný spolutvůrce, vesměs rozvíjející náměty a leckdy i sny platících zákazníků. I do všech těchto děl se však otiskovaly jeho svébytné vize a styl a občas se do nich vkradly děsivé bytosti z jeho slavného panteonu. S. T. Joshi, známý znalec a badatel autorova díla, ty nejlepší spolupráce a revize sebral do dvousvazkového vydání, v němž jsou všechny povídky opatřeny zasvěcenými poznámkami a komentáři a uvedeny do souvislosti se zbytkem Lovecraftovy tvorby.

Kúpiť za 16,83 €

Podobný obsah

Humorná fantastika pre deti

Recenzie

Humorná fantastika pre deti

Jedna z vetiev fantastiky, o ktorej sa často nepíše, je fantastika pre deti. A je to škoda pretože ide nezriedka o zábavné čítanie plné originálnych nápadov a až absurdných zápletiek. Obzvlášť zaujímavým prípadom sú príbehy spisovateľa Chrisa Priestleyho, keďže sa inšpirujú takými autormi ako E. A. Poe, H. G. Wells alebo A. C. Doyle.

Iné meno pre domov

Recenzie

Iné meno pre domov

Oceňovaná a medzinárodne prekladaná autorka Jasmine Wargaová v poetickom románe Jiné jméno pro domov, napísanom nezvyčajne formou voľného verša, opísala príbeh o hľadaní porozumenia a lásky vo svete, ktorý uprednostňuje povrchnosť alebo krik zbraní. Príbeh dievčaťa Jude, ktoré musí utiecť s mamou z vojnou zasiahnutej Sýrie do USA ukazuje, aký bohatý vnútorný vesmír si so sebou nesú emigranti.

Opakom ničoho je všetko

Recenzie

Opakom ničoho je všetko

Končí sa život vo väzení? Rachel Kushnerová vo svojom drsnom románe Nočný klub Mars na túto otázku priamo neodpovedá. Ukazuje však spôsob prežívania a praktiky vo väzniciach, v akých si ženy odpykávajú dlhoročné tresty za svoje skratové rozhodnutia. Sama autorka sa v mladosti živila ako tanečníčka v striptízových kluboch. Svoje čierne skúsenosti ale pretavila do majstrovskej literatúry, ktorá slúži ako zainteresované svedectvo núdznych existencií.