Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Dragan Vyšetrovateľ pamäti na stope

Ľudská pamäť býva nestála. Občas nám dopraje liek v podobe milosrdného zabudnutia, inokedy je k nám kruto presná, niekedy nám nezostane iné, len sa pred ňou skryť v opare falošného sebaklamu. Asi najčastejšie to však funguje všetko dokopy, naraz a bez výnimky u každého z nás. Spomienky vo všeobecnosti dokážu byť veľmi inšpiratívne. Vedia navodiť kvantum variabilných emocionálnych stavov, takže prečo na nich nepostaviť rovno celú knihu, ak ste výnimočný spisovateľ?

Presne taký je srbský autor Dragan Velikić, ktorý si schuti zasurfoval na vlnách vlastnej pamäti a vyplával mu z toho aktuálny román s názvom Vyšetrovateľ. Do slovenčiny ho brilantne previedol Karol Chmel, náš najpovolanejší špecialista na autorov pochádzajúcich z krajín bývalej Juhoslávie.

Ako už napovie i názov, autor sa v novinke vtelil do úlohy akéhosi vyšetrovateľa mapujúceho svoju doterajšiu existenciu. Brodí sa závejmi spomienok od najranejšieho detstva až po zrelú dospelosť. Z poprelamovaných záhybov pamäti doluje scénky zachytávajúce jeho život i život jeho najbližších, kde pomerne výraznú časť zaberá jeho komplikovaný, ale hlboký vzťah s matkou, ku ktorej sa vo vnútorných monológoch stále vracia, čerpajúc z nich útechu i mnoho rokov po jej smrti. Spomienky privolávajú nové spomienky, takže z hlbín zabudnutia pomaly vyvstávajú ďalšie a ďalšie blízke i vzdialenejšie postavy, ktoré nejakým podstatnejším spôsobom ovplyvnili osobnosť nášho hrdinu.

Masu nakopených artefaktov autor postupne zliepa do farebnej mozaiky plnej svetlých i rozmazanejších obrázkov, ktoré odzrkadľujú mnoho neľahkých, ale aj veselších momentov sprevádzajúcich zdanlivo obyčajné ľudské bytie. Na dôvažok týmto spôsobom Velikić citlivo zaznamenáva akúsi správu o minulom svete, z ktorého sa v obrovských pôrodných bolestiach zrodil „nový Balkán“. Minulé a prítomné kladie do jednej konfrontačnej línie, kde je nakoniec pomerne ťažké jednoznačne určiť, ktoré usporiadanie stavu vecí bolo či je lepšie, správnejšie a spravodlivejšie.

Napriek istej celkovej krehkosti textu je Velikićov prístup k spracovávanej látke vskutku dôrazný až nekompromisný. Rozprávaniu logicky dominuje úplná subjektívnosť. Autor naozaj píše v prvom rade len pre seba a na svojich čitateľov neberie príliš veľký ohľad. Ako správny samorast si v najlepšom zmysle slova „ide svoje“ a nerozptyľuje sa nejakými zbytočnosťami. Vychádza mu z toho román, ktorý je takmer nepríbehový, nedynamický a nie veľmi lineárny. Tu sa pracuje naozaj s trocha inými prostriedkami. Velikić vsádza hlavne na presnú opisnosť, čím vytvára silné obrazy plné drobných, ale výrazných detailov.

Zrejme najpôsobivejší je však prvok, ktorý tento srbský solitér výborne zvládol už v románe Ruské okno. Áno, opäť víťazí atmosféra. Na letmý dotyk akoby nehybná. Pri dôkladnejšom ohmate nadýchaná, plastická, postupne odkrývajúca ďalšie a ďalšie pocitové vrstvy a reflexie.

Podobne ako poľský kolega Andrzej Stasiuk, aj Velikić vie do relatívne malého počtu strán vtesnať značnú obsažnosť a myšlienkovú hĺbku, takže čitateľ sa bude musieť trocha popasovať s hutnosťou textu. Výsledok ale chutí, pretože ponúka jedinečný záznam, ktorý verne konzervuje každodenné reálie jedného navždy strateného sveta.

Záver vyšetrovania preto znie: unikátne a neopakovateľné!Dragan Velikić: Vyšetrovateľ

Vydal: Slovart 2018 (edícia MM)

Preklad: Karol Chmel

224 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Vyšetrovateľ

Vyšetrovateľ

Dragan Velikič

Správa o matkinej smrti zastihne hlavného protagonistu románu v Budapešti a stáva sa podnetom na otvorenie emotívnej čiernej skrinky, hybnou silou, čo rozpletá vrstevnaté rodinné príbehy a vedie priam k detektívnemu prenikaniu do každodennosti, ktorá už neexistuje. Táto kniha obsahuje to, čím je Velikić rozpoznateľný od iných autorov: dokonalý zmysel pre detail, jazykovú dôslednosť, solídne vybrúsený štýl.

Kúpiť za 11,66 €

Podobný obsah

China Miéville, Tři okamžiky exploze

Správy

China Miéville, Tři okamžiky exploze

Dvacet osm povídek ve sbírce Tři okamžiky exploze jsou každá úplně jiná. Jedno je však přeci jen spojuje – tíseň. Pro žánrový internetový magazín Sarden napsal recenzi nick Eylonwai .

Pouta

Recenzie

Pouta

Delphine de Vigan a vážne sociálne témy sa majú vskutku silno rady. Navyše ich táto výborná francúzska autorka spracováva nanajvýš svojsky a zároveň tým vie osloviť pomerne široké obecenstvo. Svoje kvality do bodky potvrdzuje i v krátkej novele Pouta, ktorá tvorí prvú časť akejsi voľnej trilógie o francúzskej súčasnosti. Teší ma, že tento pozoruhodný text je dostupný v oboch našich jazykoch, takže je len na vás, ktorému dáte prednosť. Ja mám kúsok z českého Odeonu, kde pred časom rozšíril rady edície Světová knihovna. O skvelý preklad sa opäť postarala osvedčená Alexandra Pflimpflová.

Beckettov vnútorný nepokoj v románe

Recenzie

Beckettov vnútorný nepokoj v románe

Tento rok uplynulo tridsať rokov od smrti írskeho, po anglicky a francúzsky píšuceho, spisovateľa a dramatika Samuela Becketta. Pri tejto príležitosti mi prišiel na um vynikajúci román Jo Bakerovej, ktorý vyšiel pred troma rokmi a volá sa A Country Road, A Tree (Hradská, strom).