Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Dragan Vyšetrovateľ pamäti na stope

Ľudská pamäť býva nestála. Občas nám dopraje liek v podobe milosrdného zabudnutia, inokedy je k nám kruto presná, niekedy nám nezostane iné, len sa pred ňou skryť v opare falošného sebaklamu. Asi najčastejšie to však funguje všetko dokopy, naraz a bez výnimky u každého z nás. Spomienky vo všeobecnosti dokážu byť veľmi inšpiratívne. Vedia navodiť kvantum variabilných emocionálnych stavov, takže prečo na nich nepostaviť rovno celú knihu, ak ste výnimočný spisovateľ?

Presne taký je srbský autor Dragan Velikić, ktorý si schuti zasurfoval na vlnách vlastnej pamäti a vyplával mu z toho aktuálny román s názvom Vyšetrovateľ. Do slovenčiny ho brilantne previedol Karol Chmel, náš najpovolanejší špecialista na autorov pochádzajúcich z krajín bývalej Juhoslávie.

Ako už napovie i názov, autor sa v novinke vtelil do úlohy akéhosi vyšetrovateľa mapujúceho svoju doterajšiu existenciu. Brodí sa závejmi spomienok od najranejšieho detstva až po zrelú dospelosť. Z poprelamovaných záhybov pamäti doluje scénky zachytávajúce jeho život i život jeho najbližších, kde pomerne výraznú časť zaberá jeho komplikovaný, ale hlboký vzťah s matkou, ku ktorej sa vo vnútorných monológoch stále vracia, čerpajúc z nich útechu i mnoho rokov po jej smrti. Spomienky privolávajú nové spomienky, takže z hlbín zabudnutia pomaly vyvstávajú ďalšie a ďalšie blízke i vzdialenejšie postavy, ktoré nejakým podstatnejším spôsobom ovplyvnili osobnosť nášho hrdinu.

Masu nakopených artefaktov autor postupne zliepa do farebnej mozaiky plnej svetlých i rozmazanejších obrázkov, ktoré odzrkadľujú mnoho neľahkých, ale aj veselších momentov sprevádzajúcich zdanlivo obyčajné ľudské bytie. Na dôvažok týmto spôsobom Velikić citlivo zaznamenáva akúsi správu o minulom svete, z ktorého sa v obrovských pôrodných bolestiach zrodil „nový Balkán“. Minulé a prítomné kladie do jednej konfrontačnej línie, kde je nakoniec pomerne ťažké jednoznačne určiť, ktoré usporiadanie stavu vecí bolo či je lepšie, správnejšie a spravodlivejšie.

Napriek istej celkovej krehkosti textu je Velikićov prístup k spracovávanej látke vskutku dôrazný až nekompromisný. Rozprávaniu logicky dominuje úplná subjektívnosť. Autor naozaj píše v prvom rade len pre seba a na svojich čitateľov neberie príliš veľký ohľad. Ako správny samorast si v najlepšom zmysle slova „ide svoje“ a nerozptyľuje sa nejakými zbytočnosťami. Vychádza mu z toho román, ktorý je takmer nepríbehový, nedynamický a nie veľmi lineárny. Tu sa pracuje naozaj s trocha inými prostriedkami. Velikić vsádza hlavne na presnú opisnosť, čím vytvára silné obrazy plné drobných, ale výrazných detailov.

Zrejme najpôsobivejší je však prvok, ktorý tento srbský solitér výborne zvládol už v románe Ruské okno. Áno, opäť víťazí atmosféra. Na letmý dotyk akoby nehybná. Pri dôkladnejšom ohmate nadýchaná, plastická, postupne odkrývajúca ďalšie a ďalšie pocitové vrstvy a reflexie.

Podobne ako poľský kolega Andrzej Stasiuk, aj Velikić vie do relatívne malého počtu strán vtesnať značnú obsažnosť a myšlienkovú hĺbku, takže čitateľ sa bude musieť trocha popasovať s hutnosťou textu. Výsledok ale chutí, pretože ponúka jedinečný záznam, ktorý verne konzervuje každodenné reálie jedného navždy strateného sveta.

Záver vyšetrovania preto znie: unikátne a neopakovateľné!Dragan Velikić: Vyšetrovateľ

Vydal: Slovart 2018 (edícia MM)

Preklad: Karol Chmel

224 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Vyšetrovateľ

Vyšetrovateľ

Dragan Velikič

Správa o matkinej smrti zastihne hlavného protagonistu románu v Budapešti a stáva sa podnetom na otvorenie emotívnej čiernej skrinky, hybnou silou, čo rozpletá vrstevnaté rodinné príbehy a vedie priam k detektívnemu prenikaniu do každodennosti, ktorá už neexistuje. Táto kniha obsahuje to, čím je Velikić rozpoznateľný od iných autorov: dokonalý zmysel pre detail, jazykovú dôslednosť, solídne vybrúsený štýl.

Kúpiť za 11,66 €

Podobný obsah

Kate Atkinsonová: Přepis (Transcription)

Správy

Kate Atkinsonová: Přepis (Transcription)

Román Přepis je špionážnym thrillerom, no zároveň je to feministický pohľad na účasť žien v Druhej svetovej vojne. Nechýba mu irónia, vtip a suchý humor tak typický pre túto autorku. Knihu na podzim 2019 vydá česky nakladatelství Argo.

Spy Story Love Story

Recenzie

Spy Story Love Story

Ruské kriminálne podsvetie je obávaný pojem nechválne preslávený po celom svete. Tento ťažko preniknuteľný svet má dlhú a pohnutú históriu siahajúcu naozaj hlboko do minulosti. Nájsť preto niekoho, kto by o tomto nebezpečnom organizme vedel spísať čosi relevantné asi nebude úplne jednoduché. Taký Nicolai Lilin je však v tomto smere skutočne dobrá voľba. Autor už nejaký čas žije v Taliansku, ale pochádza z podnesterského Benderu, pričom jeho korene siahajú až na ďalekú Sibír a sú silno späté s jednou starou zločineckou komunitou.

George Orwell:  Bože chraň aspidistru

Recenzie

George Orwell: Bože chraň aspidistru

Román Bože chraň, aspidistru je už pätnástym Orwellovým literárnym dielom, ktoré vydavateľstvo Argo vydalo. Týmto románom edične nadväzuje na jeho beletristickú tvorbu. Minulý rok vyšli v Argu dva Orwellovy romány: Farářova dcera v preklade Kateřiny Klabanovej, a Barmské dni, ktorý podobne ako Bože chraň aspidistru, preložila Zuzana Šťastná.