Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

Archa

Biblia patrí medzi tie diela, ktoré neustále ponúkajú nový priestor na interpretáciu. Ak sa do jej textov začítame a necháme na seba pôsobiť metafory, ktoré sú v nej obsiahnuté, zistíme, že prináša veľmi silné obrazy. O tom nakoniec svedčia aj dejiny výtvarného umenia. V originálnej knihe Archa sa jej autori rozhodli spojiť obsah obzvlášť pôsobivých príbehov so sugestívnym vizuálnym sprievodom. Výsledkom je naliehavé posolstvo o povahe človeka.

Viaceré z biblických symbolov sú pre kultúrnu tradíciu až archetypálne: Jakubov rebrík, zlaté teľa, horiaci krík, 40 dňové putovanie (číslovka 40 sa dá v Biblii vysvetľovať aj ako príprava), baránok, novorodenec v košíku, Noemova archa, Eliášov ohnivý voz, kríž a ďalšie. V časoch svojho vzniku išlo o pôsobivé metafory vypovedajúce o situácii Izraelitov, ich minulosti a budúcnosti. V priebehu stáročí sa potom metafory rozšírili, medzikultúrne vplyvy ich čiastočne prepísali, aktualizovali a pridelili im aj iné významy. Aj preto sa s nimi v knihe môžeme stretnúť v rôznych kontextoch u takých umelcov ako Damien Hirst, Andy Warhol, Anthony Fred alebo Keith Haring.


Zásadnou vlastnosťou biblických textov je aj kontinuita. Prenos hodnôt a noriem medzi generáciami patrí k hlavným charakteristikám kultúry a ak chcel židovský národ prežiť, musel zabezpečiť pretrvanie symbolického sveta. Práve príbehy Starého Zákona umožnili stovkám generácii orientovať sa v komplikovanom svete, ktorý ich obklopoval a viera v jedného Boha prikryla každodenný život nádejou a istotou príchodu spasiteľa. Archa je rozdelená na dve rovnaké časti: Starý a Nový Zákon, pričom využité boli nielen cirkvou uznané texty, ale aj apokryfné, teda tie, ktoré sa nestali súčasťou kánonu a verejnosti nie sú veľmi známe. Prerozprávala ich spisovateľka Dana Podracká a o dizajn sa postaral Palo Bálik.


Izraelské kmeňové spoločenstvá obklopovali ďalšie národy a tie vyznávali celé spektrum bohov. V Arche sa opakovane objavujú zmienky o tzv. modloslužobníctve, čo bolo preberanie rituálov vyznávania iných bohov, napr. Bála alebo Dagona. Návrat k jedinému Bohu je potom spojený s pôsobením významného náboženského a zároveň politického vodcu ako napr. Mojžiša, Dávida, Šalamúna alebo prorokov ako Eliáš alebo Daniel. Paralely medzi biblickými príbehmi a ich súčasnou vizuálnou reprezentáciou sú mrazivé. Takým je aj príbeh o páde Nabuchodonozorovho kráľovstva v porovnaní s povalenou sochou Saddáma Hussaina, ktorý veril, že je Nabuchodonozorovým prevtelením. Každý príbeh má vlastného vizuálneho sprievodcu v podobe fotiek, obrazov, inštalácií, dokumentárnych záberov, schém a ďalších zobrazení.

Najdôležitejšou postavou biblických dejín je Ježiš Nazaretský a práve príbehy spojené s ním sú predovšetkým lekciou „lásky, milosrdenstva i odpustenia“. Navádzajú ľudí, aby boli viac všímaví ku všetkým živým bytostiam, ale aj k prírode alebo vo vzťahu k sebe samému. Ľudia vždy pochybovali o vlastných rozhodnutiach, obzvlášť ak sa týkali dopadov na druhých. Tieto pochybnosti vynikajúco zachytáva Herodesov list adresovaný Pilátovi - Herodes na konci života vyznáva, že by chcel stretnúť Ježiša Krista a opýtať sa ho niekoľko otázok:

„Spýtal by som sa ho, prečo sú v mori nielen dobré, ale aj zlé ryby. Prečo som bol na svete ja? Prečo som dal sťať hlavu Jánovi Krstiteľovi kvôli rozmaru mojej manželky Herodiady? Prečo zlo vo mne bolo zvedavé a neštítilo sa ničoho?“


Archa je kniha veľmi pekná aj na listovanie a prínosná svojím obsahom. Textu pritom vlastne ani nie je veľa, dokonca je vhodné, ak si po prečítaní každého príbehu nájde čitateľ čas nad ním uvažovať a zamyslieť sa nad sprievodným obrazom. Už to stačí na silný zážitok.Dana Podracká, Palo Bálik: Archa
Spolok svätého Vojtecha 2017
336 strán

Zobraziť diskusiu (0)

Archa

Archa

Dana Podracká, Palo Bálik

Osemdesiat poeticky prerozprávaných príbehov inšpirovaných Bibliou a apokryfmi v zrkadle obrazov súčasného sveta otvára nový priestor na chápanie Starého i Nového zákona. Výnimočnú publikáciu slovenských autorov sprevádzajú originálne fotografie zo súčasnosti. Nekonvenčným spôsobom potvrdzujú, že biblický odkaz je aktuálny aj dnes. Pre mladých sa Archa môže stať loďou, s ktorou sa vydajú na plavbu k prameňu Božieho slova – Svätému písmu.

Kúpiť za 19,00 €

Podobný obsah

Jedinečnosť ľudského vedomia

Recenzie

Jedinečnosť ľudského vedomia

Kniha o jednej z najzvláštnejších ľudských skúseností: halucinácii.

Lekcie strachu pre pokročilých

Recenzie

Lekcie strachu pre pokročilých

Štúdie rozvrátených osobností a ich neopakovateľných životov.

Čo je skryté pod ľadom

Recenzie

Čo je skryté pod ľadom

Slová „polárna námorná výprava“ sa spájajú s predstavou všetkých dobrodružstiev odvážnych mužov 19. storočia.