Medzi knihami - čerstvé informácie z diania v knižnom svete

 

10 najlepších podľa poroty Anasoft litera

Kniha Scenár Etely Farkašovej, Povrch našej planéty Petra Macsovszkého, Ruzká klazika Daniela Majlinga, Sladký život Jany Micenkovej, Flešbek Márie Modrovich, Čierny zošit Richarda Pupalu, Muž z jamy a deti z lásky Vandy Rozenbergovej, Antihrdina Alexandry Salmely, Dotyky s absolútnom Dušana Vicena a román Pavla Vilikovského Krásna strojvodkyňa, krutá vojvodkyňa sa stali finálovými knihami ocenenia Anasoft litera.

Túto desiatku vybrala porota z 230 prozaických kníh, ktoré splnili kritériá pre automatickú nomináciu a teda ich nebolo potrebné prihlasovať. Za trinásť ročníkov ide o najvyšší počet titulov (pre porovnanie, v prvom ročníku sa vyberalo zo 63 a minulý rok už z 227 kníh). Čo sa počtu týka, najproduktívnejším bolo vydavateľstvo Marenčin PT, ktoré vydalo skoro 30 kníh našej pôvodnej prózy. Za ním nasledoval Ikar so 17 titulmi a tretie bolo Vydavateľstvo SLOVART s 11 knihami, ktorých traja autori už vo finále ceny Anasoft litera boli. Vlastným nákladom vyšlo v roku 2017 15 titulov.

Dvaja členovia poroty vyjadrili svoju pochybnosť nad pomerom kvantity a kvality vydaných kníh a nad nutnosťou vybrať desať diel a nie menší počet a tesne pred vyhlásením organizátori ohlásili aj zmenu štatútu, ktorá umožní z finálovej desiatky vybrať ešte tzv. shortlist. Simona Fochlerová, nová hlavná organizátorka ceny:

Na základe spätnej väzby viacerých členov porôt v posledných ročníkoch sme začali hľadať model, ktorý by najlepšie zodpovedal hodnotovo premenlivej a z roka na rok hustnúcej literárnej produkcii. Rozhodli sme sa pridať ešte jeden krok v hodnotení porotou, a tak poukázať aj na umelecko-hodnotové rozdiely v samotnej desiatke. Porota vyberie, ako aj v predchádzajúcich ročníkoch, desať najlepších kníh zo zoznamu automaticky nominovaných titulov, ktorým sa budeme venovať ako doteraz. Novinkou bude vyhlásenie finálovej päťky, niečo vyše dvoch týždňov pred slávnostným ceremoniálom, z ktorej nakoniec vzíde laureát alebo laureátka.

Na začiatku septembra porota aktuálneho ročníka určí päť finálových kníh a po dvoch týždňoch aj 13. laureáta ceny Anasoft litera, ktorý získa 10 000 EUR.

Spoločné stanovisko poroty k finálovej desiatke znie:

Prienik našich súkromných desiatok bol pomerne veľký. Hlavným kritériom pri posudzovaní bola literárna hodnota textu, neprihliadali sme na predchádzajúcu tvorbu autorov, v porovnaní s ktorou by niektoré aktuálne texty možno neobstáli. Naša desiatka je žánrovo, generačne a rodovo pestrá.

Miroslava Vallová, prekladateľka, redaktorka a riaditeľka Literárneho informačného centra: „S desiatkou som veľmi spokojná, v širšej množine sme diskutovali aj o ďalších piatich knihách. Potešilo ma, že v desiatke Anasoft litera môžeme demonštrovať vysokú mieru rozvíjania literárnej hry a štylizácie v slovenskej literatúre.”

Derek Rebro, literárny kritik a redaktor, venuje sa rodovo orientovanému časopisu Glosolália: „Som rád, že v desiatke nie sú isté tituly, ktoré ‘hrozili’, hoci výhrady mám aj k viacerým, čo prešli. Ako feminista sa, samozrejme, teším z prirodzenej, a teda z kvality textov vyplývajúcej rodovej vyváženosti, resp. zo zastúpenia silných ženských hlasov vo finálovej desiatke.”

Patrik Oriešek, literárny kritik, publicista a prekladateľ: „Zdá sa mi, že súčasná slovenská literatúra nereflektuje vonkajšiu realitu a ak, tak len v malom stupni. Možno to vychádza zo strachu ju reflektovať a autori utekajú radšej do vnútrotextových realít a intímnych polôh. To je na škodu veci, lebo literatúra má podľa mňa odrážať aj súčasnosť.”

Zoltán Rédey, literárny vedec: „V porovnaní so stavom spred desiatich rokov je to dvojnásobok titulov, ktoré na Slovensku vyšli. Jednoznačne prevládala príbehová próza. Nápadné bolo zastúpenie detektívneho žánru (vrátane 'pokusov o detektívku') a tiež kriminálne príbeby z mafiánskeho prostredia (napr. v roku 2006 prevládal takzvaný ženský román a poľovnícke príbehy). Na pozadí toho potom o to viac vyniká charakter vybraných desiatich próz. Výber nebol jednoduchý, takmer všetky zastúpené tituly z desiatky majú svoje napadnuteľné slabiny.”

Lucia Molnár Satinská, jazykovedkyňa: „Pre mňa ako jazykovedkyňu je veľmi dôležité spoznať slovenčinu v súčasnej literatúre. Prekvapilo ma, že absentuje próza v nárečiach. Som spokojná s desiatkou, hlavne preto, že zachytáva rozmanitosť našej súčasnej literatúry – generačnú a rodovú.”


Zoznam všetkých hodnotených kníh v roku 2018 nájdete tu: http://www.anasoftlitera.sk/sk/aktuality/zoznam-hodnoten%C3%BDch-kn%C3%ADh-v-roku-2018

Spracované na základe tlačových správ Anasoft litera.

Alžbeta Vrzgula

Zobraziť diskusiu (0)

Podobný obsah

​Pätnásty ročník ceny Anasoft litera prináša pestrú zmes desiatky najlepších kníh

Knižné ochutnávky

​Pätnásty ročník ceny Anasoft litera prináša pestrú zmes desiatky najlepších kníh

BRATISLAVA – V stredu 12. februára 2020 odborná porota literárnej ceny Anasoft litera vyhlásila tohtoročnú desiatku. Štyria autori a štyri autorky už v tejto prestížnej literárnej cene nominovaní boli. Jedna kniha je prozaickým debutom.

Shortlist Anasoft litera

Správy

Shortlist Anasoft litera

O dva týždne sa dozvieme, kto napísal najlepšiu knihu minulého roka, no už teraz sa výber zúžil z desať na päť kníh vďaka novému systému. Podobný systém výberu má aj britská Man Booker prize či poľská Niké. Do finále slovenskej ceny Anasoft litera teda postupujú tri autorky a dvaja autori.

Anasoft litera: Daniel Majling - Ruzká klazika

Knižné ochutnávky

Anasoft litera: Daniel Majling - Ruzká klazika

Istý tunajší literát - ako ho v predslove nazýva Ján Štrasser - sa zapojil do celosvetovej siete falšovateľov diel ruskej klasiky a nečakane to dotiahol až do desiatky prestížnej slovenskej literárnej ceny Anasoft litera. Chudák falšovateľ vraj zomrel na zápal pľúc a Daniel Majling, ktorý tie vydarenejšie kúsky zozbieral a vydal pod názvom Ruzká klazika, s nimi žne slávu. Nech sa páči, ďalšia ukážka z desiatky najlepších kníh vydaných v roku 2017.